E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 225/2013 z dnia 23.12.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego: Międzylesie ul. Wojska Polskiego 14/3, w trybie bezprzetargowym.

  Zarządzenie nr 225/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 23 grudnia  2013 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego: Międzylesie ul. Wojska Polskiego 14/3,  w trybie bezprzetargowym.

W wykonaniu uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości - zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, zajmowany lokal mieszkalny: Międzylesie, ul. Wojska Polskiego 14/3 (dz. nr 315/13, pow. 0,0183 ha, KW 56368).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 23 grudnia  2013 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

         

                                                                           

 

 

 


 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 567
W tym miesiącu: 49392
Od początku: 24181470
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne