Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina w konkursie pn. „ Modernizacja Roku 2013”

Brak opisu obrazka

W 2013 r. Gmina Międzylesie przystąpiła do XVIII  Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2013”, zgłaszając zakończoną w 2013 r. inwestycję pn. Remont i modernizacja basenu - kąpieliska w Międzylesiu”

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w roku 2013, wyróżniających się szczególnymi walorami, natomiast ideą konkursu, niezmiennie od lat, jest propagowanie i wspieranie działań dla ratowania obiektów i budowli dziedzictwa narodowego oraz promocja modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektów i urządzeń dla uzyskiwania efektów użytkowych i estetycznych bez realizacji nowych inwestycji. Konkurs promuje przede wszystkim funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych budynków i budowli, nowoczesność technologii i rozwiązań projektowych, stosowanie nowych technik, nowoczesnych efektywnych i bezpiecznych urządzeń, wysoką jakość wykonawstwa robót budowlanych i konserwatorskich, stosowanie nowych wysokiej jakości materiałów, wysokie efekty ekologiczne.

Organizacją XVIII Edycji Konkursu „Modernizacja Roku 2013" zajęli się Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego, Targi Pomorskie Sp. z o.o. przy współudziale Związku Powiatów Polskich.