E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 199/2013 z dnia 21.11.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego: Międzylesie ul. Wojska Polskiego 42/5, w trybie bezprzetargowym.

  Zarządzenie nr 199/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 21 listopada 2013 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego: Międzylesie ul. Wojska Polskiego 42/5,  w trybie bezprzetargowym.

W wykonaniu uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości - zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, zajmowany lokal mieszkalny: Międzylesie, ul. Wojska Polskiego 42/5 (dz. nr 322/8, pow. 0,0173 ha, KW 66889).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 21 listopada 2013 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak      

                                                                           

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1883
W tym miesiącu: 37211
Od początku: 24386103
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne