E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 198/2013 z dnia 19.11.2013 r. w sprawie okreslenia formy i terminu IV-go przetargu na zbycie działki nr 207/4, obręb Jodłów

Zarządzenie nr 198 /2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 19 listopada 2013 r.

 

w sprawie określenia formy i terminu IV-go przetargu na zbycie działki nr 207/4, obręb Jodłów.

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), oraz wykonaniu uchwały nr XXVI/156/08 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 207/4 o pow. 0,3444 ha, obręb Jodłów - zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Wobec faktu, że trzeci ustny przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 21 października 2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym ustalam:
  1. termin czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze geodezyjnym 207/4 o pow. 0,3444 ha, SW1K/00044168/4, obręb Jodłów - na dzień 20 grudnia  2013 r. na godz. 1000.
  2. cenę wywoławczą nieruchomości – 84.747 zł,
  3. wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.
  1. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010  Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ref. ITiG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 19 listopada  2013 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 545
W tym miesiącu: 545
Od początku: 23576532
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne