E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 191/2013 z dnia 08.11.2013 r. w sprawie określenia formy i terminu IV-go przetargu dot. przeznaczenia części nr 2 i 3 z nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 414 , obręb Międzylesie, do dzierżawy pod usługi handlowo-gastronomiczne przy Basenie

Zarządzenie nr 191/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 8 listopada 2013 r.

w sprawie określenia formy i terminu IV-go przetargu dot. przeznaczenia części nr 2 i 3      z nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 414 , obręb Międzylesie, do dzierżawy pod usługi handlowo-gastronomiczne przy Basenie Kąpielowym w Międzylesiu.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), § 9 ust. 1 uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie - zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Wobec faktu, że trzeci przetarg ustny nieograniczony, ogłoszony na dzień 18 października 2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym ustala się:
  1. Termin czwartego ustnego przetargu nieograniczonego dot. dzierżawy dwóch części gruntu o pow. 16 m2 każdy, pod usługi handlowo-gastronomiczne, przy Basenie Kąpielowym w Międzylesiu, w granicach działki nr 414  – na dzień 10 grudnia 2013 r. od godz. 10.00;
  2. Okres trwania dzierżawy – 5 (pięć) lat;
  3. Cenę wywoławczą miesięcznego czynszu dzierżawnego brutto w wysokości 200 zł.
  4. Wadium w pieniądzu w wysokości 200 zł.
  5. Termin zwrotu wadium do siedmiu dni od daty zawarcia umowy.

§ 2

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010  Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Międzylesie, dnia 8 listopada  2013 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

cz. 2 i 3 Międzylesie.jpeg

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 105
W tym miesiącu: 43454
Od początku: 24234471
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne