E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 190/2013 z dnia 8.11.2013 r. w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu dot. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 184/12, obręb Międzylesie, do dzierżawy pod zabudowę garażową.

Zarządzenie nr 190/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 8 listopada 2013 r.

w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu dot. przeznaczenia części nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 184/12, obręb Międzylesie, do dzierżawy pod zabudowę garażową.

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), oraz § 9 ust. 1 uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie, oraz § 9 ust. 1 zarządzenia nr 121/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XI/83/2012 Rady Miejskiej  z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie - zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Ustalam termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego dot. oddania w dzierżawę,  z przeznaczeniem pod zabudowę garażową, dwóch części o pow. 18 m2 każda z nieruchomości niezabudowanej nr 184/12, położonej w Międzylesiu, AM 1,                       – SW1K/00056403/1.
  2. Załącznik mapowy, stanowiący integralną część zarządzenia, oznacza położenie nieruchomości.
  3. Termin trwania umowy ustalam na 5 lat z możliwością przedłużenia na dalszy okres.

 

§ 2

Ustalam:

  1. termin przetargu na dzień 9 grudnia 2013 r. od godz.10.oo.
  2. stawkę czynszu dzierżawnego miesięcznego brutto za 1 m2 gruntu w wysokości 1,50 zł.
  3. wadium w pieniądzu w wysokości 27 zł.
  4. termin zwrotu wadium do siedmiu dni od daty zawarcia umowy.

 

§ 3

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010  Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 8 listopada  2013 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

cz. 1 i 4.jpeg

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2213
W tym miesiącu: 52790
Od początku: 24401682
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne