Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Aktualności

 • Bezgranicznie dbamy o klimat

  Data publikacji: 18-05-2022 14:21
  więcej »
 • Szanowni Państwo, zapraszamy partnerów społecznych i gospodarczych do udziału w pracach nad Strategią ZIT POF.

  Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków UE w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.

  Na moment publikacji ankiety Zarząd Województwa Dolnośląskiego  deklaruje, że obszary ujęte w strategii dotyczyć będą  następujacych  obszarów z projektu programu FEDS 2021-2027:

  Efektywności energetycznej (infr. publiczna) - finansowanie EFRR
  Gospodarki Wodno - Ściekowej- finansowanie EFRR
  Ochrony przyrody i klimatu- finansowanie EFRR
  Mobilność  Miejska i Aglomeracyjna - finansowanie EFRR
  Zrównoważony Rozwój Terytorialny- finansowanie EFRR - finansowanie EFS +
  Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych  i przedszkoli -   finansowanie EFS +
  Usługi Społeczne -  finansowanie EFS +

  Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez  podmioty publicznie.

  Niniejsza ankieta pomoże w ustaleniu Silnych, Sabych  stron, Szans i  Zagrożeń rozwojowych obszaru objętego  Strategią ZIT Południowego  Obszaru Funkcjonalnego.

  Terytorialnie obszar ten tworzą następujące gminy:

  Bardo, Bielawa, Bystrzyca Kłodzka, Ciepłowody, Duszniki-Zdrój, gmina  miejska Dzierżoniów, gmina wiejska Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki,  gmina miejska Kłodzko, gmina wiejska Kłodzko, Kudowa-Zdrój,  Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Międzylesie, Niemcza,  Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój, Stoszowice, Stronie Śląskie,  Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok".
  Poniżej zamieszczam link do ankiety:

  https://swotpof.webankieta.pl/

  Termin wypełnienia ankiety ustalony został do dnia 31 maja 2022 r.

  Data publikacji: 18-05-2022 12:50
  więcej »
 • Informacja: Koła Łowieckiego ,,MUFLON” – Bystrzyca Kłodzka

  Zarząd Koła Łowieckiego ,,MUFLON” w Bystrzycy Kłodzkiej informuje, że zgłoszenia szkód łowieckich wyrządzone przez zwierzęta łowne na uprawach rolnych przyjmują:

  1. Andrzej Jakubowski –  tel. 607 052 928

  dla miejscowości: Długopole Górne, Gniewoszów, Niemojów i Różanka

  1. Rafał Gnitecki – tel. 509 936 513

  dla miejscowości: Domaszków, Gajnik, Goworów, Jaworek, Michałowice, Nagodzice, Nowa Wieś, Roztoki, Różanka i Szklarnia.

  Informujemy, że właściciele gruntów (rolnicy) zobowiązani są dokonywać zgłoszeń powstałych na uprawach lub płodach rolnych szkód:

  - indywidualnie

  - pisemnie na adres: Koło Łowieckie ,,MUFLON” w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Kolejowa 8/1, 57-522 Domaszków

  - w terminie 3 dni od dnia stwierdzenia szkody, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach – w terminie 14 dni od dnia jej powstania.

  Data publikacji: 18-05-2022 12:34
  więcej »
 • OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW,

  Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), uruchomionej przez Główny Urząd Nadzoru Budowalnego. 

   

  W przypadku lokalu w budynku wspólnoty mieszkaniowej/ spółdzielni, gdzie istnieje wspólne źródło ciepła, to zarządca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do ewidencji. Natomiast jeżeli w lokalu jest ono indywidualne, deklarację musi złożyć właściciel samodzielnie. Jeśli  w budynku nie ma źródła ciepła, to deklaracji do CEEB składać nie musimy.

   

  Deklarację można złożyć  na dwa sposoby:

  elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl (wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany).

  w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie miasta/gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.

  Formularze deklaracji do pobrania:

  PDFFormularz A.pdf

  PDFFormularz B.pdf

  Formularze w wersji papierowej  można także pobrać w  Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, pl. Wolności 1, Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, pokój nr 22.

   

  Dla budynków mieszkalnych należy wypełnić deklarację - formularz A, dotyczy ona budynków jednorodzinnych – w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, budynków wielorodzinnych oraz budynków zbiorowego zamieszkania – przy czym budynek zbiorowego zamieszkania to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności jest to hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, internat, dom studencki, budynek koszarowy, areszt śledczy itp., a także budynek do stałego pobytu ludzi, np. dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny.

   

  Deklarację – formularz B, wypełniamy dla następujących rodzajów budynków i lokali: budynków biurowych, piekarni, wędzarni, budynków i lokali gastronomicznych, budynków i lokali – handlowo usługowych, budynków łączności, dworców i terminali, garaży, kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni, budynków i lokali przemysłowych, zbiorników, silosów a także dla budynków oraz lokali magazynowych, ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków i lokali muzeów i bibliotek, szkół i instytucji badawczych, szpitali i zakładów opieki medycznej, kultury fizycznej, szklarni, tuneli foliowych, budynków gospodarstw rolnych, budynków i lokali przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego oraz czynności religijnych, obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską oraz dla pozostałych budynków i lokale niemieszkalnych.

   

  Na zgłoszenie źródła ciepła, które uruchomione zostało przed 1 lipca 2021 r. właściciel/zarządca ma 12 miesięcy (do 30 czerwca 2022 r.) natomiast jeżeli zostało ono uruchomione po 1 lipca 2021 r. termin złożenia deklaracji wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące ewidencji dostępne są  na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

   

  Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - CEEB jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB to bardzo ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych, to miejsce gdzie będą dostępne również informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. System w znaczący sposób ułatwi pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła. Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

  Data publikacji: 18-05-2022 09:49
  więcej »
 • Ogłoszenie Singletrack "Ostoja".

  ogłoszenie.png

  Data publikacji: 12-05-2022 09:29
  więcej »
 • Made in Dolny Śląsk

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje kolejną edycję Festiwalu Produktów Regionalnych „Made in Dolny Śląsk’’.

  Tym razem festiwal odbędzie się w Strzegomiu, w sobotę 18.06.2022 r. od godz. 10.00 do godz. 18.00 i będzie częścią wydarzenia pn. Dolnośląskie Rozpoczęcie Lata - Święto Granitu Strzegomskiego.

  Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji na państwa stronach internetowych i wśród lokalnych twórców rękodzieła oraz producentów żywności regionalnej i tradycyjnej.

  Więcej informacji: https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-wiejskich/artykul/dolnoslaskie-rozpoczecie-lata-swieto-granitu-strzegomskiego/?no_cache=1&cHash=da203c6385539102cac8c8cdb43cbe66

   

  Z poważaniem

  Jednostka regionalna KSOW

  Data publikacji: 12-05-2022 09:27
  więcej »
 • Psycholog z Ukrainy Nadia Sidanko przyjmuje w budynku UMIG Międzylesie

  psycholog.jpeg

  Data publikacji: 09-05-2022 11:33
  więcej »
 • Ogłoszenie Singletrack "Ostoja"

  ogłoszenie ostoja.png

  Data publikacji: 05-05-2022 09:12
  więcej »
 • Dzień Strażaka

  życzenia.jpeg

  Data publikacji: 04-05-2022 13:23
  więcej »
 • Życzenia dla strażaków

  Życzenia_Strażak_2022 R..jpeg

  Data publikacji: 04-05-2022 12:09
  więcej »
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2629
W tym miesiącu: 165201
Od początku: 20302973
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne