Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Aktualności

 • INFORMATOR STYCZEŃ 2022 R.

  Data publikacji: 21-01-2022 14:46
  więcej »
 • OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

  Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego ma obowiązek złożyć deklarację z informacją o zainstalowanym źródle ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), uruchomionej przez Główny Urząd Nadzoru Budowalnego. 

   

  W przypadku lokalu w budynku wspólnoty mieszkaniowej/ spółdzielni, gdzie istnieje wspólne źródło ciepła, to zarządca zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do ewidencji. Natomiast jeżeli w lokalu jest ono indywidualne, deklarację musi złożyć właściciel samodzielnie. Jeśli  w budynku nie ma źródła ciepła, to deklaracji do CEEB składać nie musimy.

   

  Deklarację można złożyć  na dwa sposoby:

  elektronicznie, przez stronę www.zone.gunb.gov.pl (wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód albo podpis kwalifikowany).

  w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie miasta/gminy zgodnie z lokalizacją budynku albo wysyłając ją tradycyjną pocztą.

  Formularze deklaracji do pobrania:

  PDFFormularz A.pdf

  PDFFormularz B.pdf

  Formularze w wersji papierowej  można także pobrać w  Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, pl. Wolności 1, Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, pokój nr 22.

   

  Dla budynków mieszkalnych należy wypełnić deklarację - formularz A, dotyczy ona budynków jednorodzinnych – w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, budynków wielorodzinnych oraz budynków zbiorowego zamieszkania – przy czym budynek zbiorowego zamieszkania to budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności jest to hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, internat, dom studencki, budynek koszarowy, areszt śledczy itp., a także budynek do stałego pobytu ludzi, np. dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny.

   

  Deklarację – formularz B, wypełniamy dla następujących rodzajów budynków i lokali: budynków biurowych, piekarni, wędzarni, budynków i lokali gastronomicznych, budynków i lokali – handlowo usługowych, budynków łączności, dworców i terminali, garaży, kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni, budynków i lokali przemysłowych, zbiorników, silosów a także dla budynków oraz lokali magazynowych, ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków i lokali muzeów i bibliotek, szkół i instytucji badawczych, szpitali i zakładów opieki medycznej, kultury fizycznej, szklarni, tuneli foliowych, budynków gospodarstw rolnych, budynków i lokali przeznaczonych do sprawowania kultu religijnego oraz czynności religijnych, obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków i objętych indywidualną ochroną konserwatorską oraz dla pozostałych budynków i lokale niemieszkalnych.

   

  Na zgłoszenie źródła ciepła, które uruchomione zostało przed 1 lipca 2021 r. właściciel/zarządca ma 12 miesięcy (do 30 czerwca 2022 r.) natomiast jeżeli zostało ono uruchomione po 1 lipca 2021 r. termin złożenia deklaracji wynosi 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

   

  Szczegółowe informacje dotyczące ewidencji dostępne są  na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

   

  Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków - CEEB jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB to bardzo ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych, to miejsce gdzie będą dostępne również informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. System w znaczący sposób ułatwi pozyskanie informacji, które są niezbędne np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła. Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej. Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku.

  Data publikacji: 11-01-2022 12:39
  więcej »
 • Dane dotyczące koronawirusa na dzień 21.01.2022 r.

  Osób na kwarantannie i chorych w powiecie : 3316

  W gminie: na kwarantannie 107 osób, chorych 21 osób

  Data publikacji: 21-01-2022 12:50
  więcej »
 • Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej 80.000,00 zł

  Data publikacji: 20-01-2022 13:57
  więcej »
 • Poznaj nowy Polski Ład. Masz wątpliwości dotyczące nowych przepisów? Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej pełni dyżury

  Data publikacji: 18-01-2022 09:41
  więcej »
 • Dane dotyczące koronawirusa na dzień 07.01.2022 r.

  Osób na kwarantannie i chorych w powiecie: 814

  W gminie: na kwarantannie 14 osób, chorych 12 osób.

  Data publikacji: 07-01-2022 13:40
  więcej »
 • DODATEK OSŁONOWY

  Data publikacji: 05-01-2022 14:22
  więcej »
 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2022

  harmonogram wywozu odpadów3 komunalnych na rok 2022.jpeg

  Data publikacji: 03-01-2022 09:36
  więcej »
 • Dane dotyczące koronawirusa na dzień 24.12.2021 r.

  Data publikacji: 24-12-2021 12:03
  więcej »
 • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 2021

  życzenia 2021.jpeg

  Data publikacji: 24-12-2021 07:27
  więcej »
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3539
W tym miesiącu: 165812
Od początku: 19321742
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne