Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Międzylesiu

Plac Wolności 16

57-530 Międzylesie

tel. 74 866 69 67

 

Punkt świadczy usługi w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00, a w każdy wtorek  w godzinach od 7.00 do 18.00.

Do Punktu przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości z terenu gminy Międzylesie:

- zużyte baterie i akumulatory - w każdej ilości,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe - jednorazowo do 100 kg,

- zużyte opony od samochodów osobowych - w każdej ilości,

- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone - jednorazowo do 20 kg,

- inne odpady niebezpieczne (chemikalia) powstające w gospodarstwach domowych - w każdej ilości,

- papier i tektura - w każdej ilości,

- szkło i opakowania ze szkła - w każdej ilości,

- tworzywa sztuczne - w każdej ilości,

- opakowania wielomateriałowe - w każdej ilości,

 - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w każdej ilości,

 - odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z drobnych prac remontowych - jednorazowo do 20 kg,

- przeterminowane leki - w każdej ilości.

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3360
W tym miesiącu: 42965
Od początku: 16381140
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne