Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Międzylesie

Lokalny Program Rewitalizacji jest dokumentem strategiczno-operacyjnym dla miasta, w którym uwzględnione zostaną projekty inwestycyjne oraz towarzyszące im programy społeczne i związane z ożywieniem gospodarczym. Jest także, a może przede wszystkim dokumentem niezbędnym, w przypadku ubiegania się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Priorytetu 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”).

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Międzylesie na lata 2009 - 2020.

PDFLPR - projekt.pdf

PDFobwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie w sprawie LPR.pdf

Wersja drukowana dostepna jest w Urzędzie Miasta i Gminy  Miedzylesie; pl. Wolności 1 - referat Infrastruktury technicznej. 

Wsparcie udzielone być może tylko działaniom wpisanym do LPR. Wsparcie to udzielane jest zgodnie z art. 47 Rozporządzenia (WE) nr 1828/2006.

Dopuszczalny zakres składanych projektów:
-1. renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj
-2. odnowienie następujących głównych elementów konstrukcji budynku: dachu, elewacji zew. stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy wew. /zew. wejścia i elementy jego konstrukcji zew.
-3. instalacje techniczne budynku
-4. działania w zakresie oszczędności energetycznej
 
Instytucją odpowiedzialną za przyznawanie środków unijnych na działania rewitalizacyjne jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu. Ostateczną decyzję o przyznaniu w/w środków (dofinansowania z UE) podejmuje Zarząd Województwa Dolnośląskiego.
 
Dotacja do 70 proc. kosztów kwalifikowanych.
Minimalna wartość projektu: 100.000 zł
Forma płatności: refundacja
   

 

 

Szczegółowe informacje: www.rpo.dolnyslask.pl

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6000
W tym miesiącu: 124663
Od początku: 18509614
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne