E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Informacja o naborze ofert w ramach konkursu - Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi

 

W dniu 17.02.2012 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie, Burmistrz spotkał się z przedstawicielami ośmiu ( 2 parafie, 6 stowarzyszeń) organizacji pozarządowych, w kontekście ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, naboru ofert ( od 1 marca do 5 kwietnia 2012 r.) w ramach konkursu "Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi".

Podmioty uprawnione,mogą składać projekty wyłącznie na obszarze miejscowości, które formalnie są zgłoszone i uczestniczą w inicjatywie " Odnowy Wsi Dolnośląskiej", posiadają sołeckie strategie rozwoju, a zadanie wpisane jest w strategię. Przypominamy, że do chwili obecnej w Odnowie Wsi uczesticzy 8 sołectw: Długopole Górne, Dolnik, Goworów, Jaworek, Nowa Wieś, Roztoki, Różanka, Smreczyna.

Minimialna wartość projektu – 1.000 zł.; max. wartość pomocy do 5.000 zł. nie więcej niż 90% ogólnej wartości projektu; udział własny min. 10% ogólnej wartości projektu.

W ramach konkursu ofert przewiduje się udzielenie dotacji na realizację projektów w zakresie:

1. Wykonania tablic informacyjnych, tzw. „witaczy” informujących o uczestnictwie w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”, tablic w centrum miejscowości – opisujących tą miejscowość;

2. Propagowania idei „Odnowy Wsi Dolnośląskiej” poprzez wydanie materiałów promocyjnych;

3.Organizacji szkoleń nt. zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, pozyskiwania środków z UE, rejestracji produktów regionalnych i tradycyjnych oraz promocji idei Odnowy Wsi (min. liczba uczestników – 10 osób);

4.Organizacji imprez i wystaw promujących inicjatywę Odnowy Wsi;

5. Propagowania idei Odnowy Wsi poprzez zakładanie i prowadzenie serwisu internetowego dotyczącego miejscowości uczestniczącej w „Odnowie Wsi Dolnośląskiej”.

Zainteresowanych odsyłamy na stronę www.umwd.dolnyslask.pl. / obszary wiejskie.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1561
W tym miesiącu: 68336
Od początku: 24322959
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne