E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Wykaz nr 14/2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r.

Wykaz nr 14/2013

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Międzylesie

Cz. nr 1 dz. 184/12

SW1K/00056403/1

Międzylesie

Cz. nr 2 dz. 184/12

SW1K/00056403/1

Międzylesie

Cz. nr 3 dz. 184/12

SW1K/00056403/1

Międzylesie

Cz. nr 4 dz. 184/12

SW1K/00056403/1

2.

Powierzchnia nieruchomości

18 m2

18 m2

18 m2

18 m2

3.

Opis nieruchomości

Działki gruntowe niezabudowane

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

Teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo – usługową

z możliwością lokalizacji obiektów garażowych

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

1 rok od dnia zawarcia umowy dzierżawy

1 rok od dnia zawarcia umowy dzierżawy

1 rok od dnia zawarcia umowy dzierżawy

1 rok od dnia zawarcia umowy dzierżawy

6.

Cena nieruchomości

-

-

-

-

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

-

-

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

1,50 zł/m2 brutto miesięcznie

1,50 zł/m2 brutto miesięcznie

1,50 zł/m2 brutto miesięcznie

1,50 zł/m2 brutto miesięcznie

9.

Terminy wnoszenia opłat

Ustalony w umowie

Ustalony w umowie

Ustalony w umowie

Ustalony w umowie

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

-

-

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa na okres 5 lat w drodze przetargu

Dzierżawa na okres 5 lat w drodze przetargu

Dzierżawa na okres 5 lat w drodze przetargu

Dzierżawa na okres 5 lat w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

-

-

-

-

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 14.08.2013 r. do dnia 04.09.2013 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, oraz na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1969
W tym miesiącu: 37297
Od początku: 24386189
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne