E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Wykaz nr 1/2013 z dnia 4 stycznia 2013 r.

Wykaz nr 1/2013

 
Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Boboszów

dz. 99/3

KW SW1K/00058876/1

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,1425 ha

3.

Opis nieruchomości

Boboszów 54/3

lokal mieszkalny położony na poddaszu budynku, w skład którego wchodzą: cztery pokoje, kuchnia, łazienka z w.c., oraz przedpokój o łącznej pow. 61,09 m2, wraz z pomieszczeniami przynależnymi: komórką o pow. 10,69 m2, wraz z udziałem w gruncie w wysokości 298/1000

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

MN-Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

Cena lokalu – 69.300 zł brutto

Cena gruntu – 11.700 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Terminy wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

18.02.2013 r.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 07.01.2013 r. do dnia 28.01.2013 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

 

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1094
W tym miesiącu: 44818
Od początku: 24393710
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne