E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Wykaz nr 9/2013 z dnia 6 maja 2013 r.

Wykaz nr 9/2013

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Obręb Międzylesie

dz. 323/6

SW1K/00055549/9

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,0349 ha

3.

Opis nieruchomości

Działka położona jest w pośredniej strefie zabudowy miejscowości, bezpośrednio przy drodze głównej - droga krajowa nr 33. Uzbrojenie dobre, istnieje możliwość podłączenie do linii kanalizacji ściekowej i gazowej , przebiegających wzdłuż ul. Granicznej oraz do napowietrznej linii energetycznej.

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

1MU1- tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

11.070 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Termin wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze przetargu

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

17.06.2013 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 06.05.2013 r. do dnia 27.03.2013 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Burmistrz Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1082
W tym miesiącu: 44806
Od początku: 24393698
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne