E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

trochę historii ...

 

rozmiar: 37,89 KB
pobrań: 11863
data: 2008-03-20 12:51:32

 

 

 

 

 

 

 

Międzylesie (Mittelwald, Mittelvald, Mitrwald, Mitrvelde, Myttilwalde, Mittilwalde, Mezilesie, Mytilwald, Mitilwald, Mitwald, Mittewalde, Mitlwalde, Mittelwaldt, Mittelwalde, po 1945 Międzylesie).

Rys. 2.  Mapa topograficzna (turystyczna) okolic Międzylesia

Miasto położone na wysokości około 435 - 470 m n.p.m. przy drodze z Kłodzka ( przez Przełęcz Międzyleską) do Králików we wschodnich Czechach rozlokowane nad Nysą Kłodzką na południowym krańcu Rowu Nysy, na Wysoczyźnie Międzyleskiej ograniczonej Górami Bystrzyckimi i Masywem Śnieżnika.

Miasto Międzylesie wg tradycji założone zostało przez jednego z książąt czeskich, co znajduje również swoje potwierdzenie w opracowaniach niemieckich historyków. To, co wiadomym jest, to fakt iż  w roku 1264 utworzone zostały dobra międzyleskie.

     W dyspozycji historyków pozostaje dokument sporządzony w Pradze 30.04.1294 r., w którym król Czech Wacław II przekazuje dobra międzyleskie wraz z miastem Międzylesie klasztorowi  Cystersów z Kamieńca Ząbkowickiego, poprzedzając to lokacją na prawie niemieckim z tego samego roku.

  Na przełomie lat 1315/1316 (za panowania Jana Luksemburskiego ) Międzylesie wraz z jego dobrami odkupił od Cystersów sprzymierzeniec króla Otton von Gloubos, zapoczątkowując tym samym okres posiadania Międzylesia przez ród Gloubosów pochodzącego z Miśni. Właśnie za panowania rodu Gloubosów (1358) wzmiankowano po raz pierwszy o funkcjonujących już na terenie miasta ławach mięsnych, chlebowych i rybnych oraz o pracujących: krawcach, szewcach i rzeźnikach. Prowadzono wyszynk piwa i wódki, rozwijał się handel. Z dokumentów tego okresu wiadomym jest również, że dobra międzyleskie posiadały już m.in. młyny zbożowe, garbarnie, tartaki, folusze sukienne, kuźnię – hutę oraz hutę szkła.

     Po śmierci Ottona von Gloubos włości międzyleskie zostały podzielone w 1358 r. pomiędzy trzech jego synów. Dobra międzyleskie wraz z miastem otrzymał Otto Schram (+1407), a po jego śmierci syn Wolfhard. Kres panowania Gloubosów, usuniętych ze swoich dóbr, położyły wojny  husyckie, które przyniosły ze sobą w 1428 r. doszczętne spalenie miasta, kościoła Bożego Ciała i zburzenie zamku przez wojska pod wodzą Jana Koldy. Jak głosi lokalna tradycja uratowała się tylko okopcona dymem płonącego miasta zamkowa wieża nazwana później „Czarną Wieżą”, a samo miasto miało przez sto lat być opustoszone, tak, że zarosło lasem.

   W latach 1519-1523 dzierżawcą dóbr międzyleskich stał się Hans von Tschirinhaus, po to, by ostatecznie w 1551 roku jego potomkowie stali się ich długoletnimi właścicielami. Tschirinhausowie za swojego panowania przeprowadzili nowe akcje osadnicze, wystarali się o potwierdzenie herbu miasta, przebudowali stary zamek i w1581 roku uzyskali odnowienie praw miejskich dla Międzylesia. Za ich panowania w 1584 r. odbył się pierwszy jarmark. Lata 1580 -1590  to okres kiedy właściciele na bazie pozostałości starego zamku, przeprowadzili I etap budowy dworu.

  Wlatach 1600-1613 miasto otrzymało nowy murowany kościół parafialny (p.w. Bożego Ciała).  W 1617 r. zbudowany zostaje na przedmieściu kościół Św. Barbary, a w 1618 r. wybudowano murowany ratusz i szkołę. Miasto liczyło wówczas ok.600 mieszkańców. W okresie wojny 30-letniej spłonęło wiele wsi, a w roku 1643 wojska szwedzkie doszczętnie spaliły miasto.

  W 1653 r. dobra międzyleskie nabył magnat austriacki – hrabia Michael Ferdinand von Althann. Jego spadkobiercy w 1670 r. odbudowali kościół Św. Barbary, w 1675 kościół parafialny, a następnie szkołę , dokończyli budowę dworu, zbudowali pierwszy wodociąg i szpital dla ubogich. Za przyczyną prowadzenia konsekwentnej polityki pruskiej w latach 1750-1807 po okresie wojen śląskich, miasto i okolice przeżywały swój renesans gospodarczy, oparty przede wszystkim na przemyśle tkackim lokowanym w warsztatach chałupniczych licznej grupy mieszkańców. Głównym wytwórcą i organizatorem handlu była rodzina kupiecka Ludwigów. Z owych czasów, jako pamiątka pozostały również dwa z siedmiu drewniane domki tkackie zwane „Domkami siedmiu braci”.

  Wojny napoleońskie i ich konsekwencje spowodowały krach gospodarczy. Rozwinęły się zatem inne, alternatywne dla tkactwa zajęcia , powstały nowe cechy rzemieślnicze murarzy i kamieniarzy. W latach 1827-1833 wybudowana została szosa łącząca Wrocław z Wiedniem oraz w 1875 r. linia kolejowa Wrocław – Praga - Wiedeń. Powstały nowe zakłady przemysłowe: fabryki przemysłu drzewnego, włókienniczej fabryki tekstylnej, fabryki firanek.

  Początek wielkiego światowego kryzysu gospodarczego w latach 1929-1933 spowodował, że zamknięte  zostały w mieście największe fabryki, a miasto zaczęło się wyludniać. Okres II wojny światowej to dla miasta  okres pracy na potrzeby wojny, z której wyszło bez większych materialnych zniszczeń.

  Po 1945 r. Międzylesie zostało ponownie zasiedlone i nie utraciło praw miejskich. Początkowo  do 1973 r. było siedzibą urzędu  gromadzkiego, a od 1975 r. siedzibą urzędu  gminy. W pierwszych latach po wojnie  na terenie Międzylesia działały drobne zakłady przemysłowe. Po otwarciu przejścia granicznego w 1959 r. pojawiło się zainteresowanie Międzylesiem, którego konsekwencją było rozpoczęcie remontów zabytkowej zabudowy i kształtowanie, choć w ograniczonym zakresie infrastruktury. Miasto było wówczas lokalnym ośrodkiem rolniczym, usługowo-handlowym, przemysłowym i letniskowo - turystycznym.

   Obecnie miasto stanowi ośrodek przemysłowo-usługowy rejonu, a ze względu na atrakcyjne  położenie, walory krajobrazowe i powiązania komunikacyjne ma szanse stać się ważnym ośrodkiem turystyczno – wypoczynkowym.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 433
W tym miesiącu: 38037
Od początku: 24386929
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne