E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zobacz co nowego ...

    AKTUALNOŚCI

  *********************************************************************

 

Sprawozdanie z realizowanych robót publicznych w Gminie Międzylesie w roku 2013

most D-kˇw Rudalski.jpeg  most Roztoki k.Wich-acza.jpeg  most Roztoki k. Szura.jpeg  
korytka roztoki k Zaj-czkowska.jpeg  rˇw przy drodze w Nagodzicach.jpeg  rˇw odwodnieniowy Jaworek.jpeg  nowe barierki jaworek.jpeg

W 2013 roku Gmina Międzylesie łącznie podpisała 7 umów na organizację robót publicznych, zatrudniając łącznie na okres do 5 miesięcy 29 osób. Część z pracowników została oddelegowana do wykonywania prac do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Zakładu Usług Komunalnych, na obiekt basenu w Międzylesiu oraz Ośrodka Pomocy Społecznej, pozostali wykonywali prace przy infrastrukturze gminnej, bezpośrednio nadzorowane przez tutejszy urząd. Wśród zawartych umów realizowane były w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy 2 programy specjalne dot. aktywizacji osób bezrobotnych. Pierwszy z nich to program przeznaczony dla osób powyżej 50 roku życia (łącznie zostało zatrudnionych 12 osób). Pracownicy Ci wykonywali prace związane m.in. z poprawą estetyki miasta i gminy tj. zajmowali się utrzymaniem terenów zielonych, ścieżek i parkingów w czystości. Drugi program związany był z gospodarką wodną i ochroną przeciwpowodziową. 6 osób zatrudnionych do tego programu pracowało m in. na potokach i rowach należących do gminy oraz Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu. Wykonane prace to oczyszczenie i likwidacja zatorów na odcinku 2,5 km potoku w Gajniku, wykoszenie brzegów na odcinku 0,5 km potoku w Nowej Wsi, wykonanie, odmulanie, udrażnianie, wykaszanie rowów gminnych o łącznej długości 1,5 km w miejscowościach Długopole Górne, Jaworek, Jodłów, Różanka.

Ważniejsze prace zrealizowane w ramach infrastruktury gminy to m.in.:

- remont i odwodnienie drogi gminnej nr dz. 328 w Różance na odcinku 200m.

- remont drogi gminnej nr dz. 174/4 w Długopolu Górnym na odcinku 500m

- remont drogi gminnej nr dz. 289 na odcinku 300m w Gniewoszowie

- wykonanie przepustu i założenie korytek odwodnieniowych na drodze gminnej w Długopolu Górnym nr dz. 308

- wymiana nawierzchni drewnianej na nową na mostach w Gajniku (koło świetlicy wiejskiej), Domaszkowie nr dz. 675 i Roztokach nr dz. 69 i 144

- wykonanie drenażu przy drodze gminnej na ul. Słonecznej w Międzylesiu na odcinku 70m                  i ul. Polnej w Międzylesiu o długości 40m.

- uzupełnienie i poprawa oznakowania drogowego na terenie miasta i gminy

- oznakowanie miejscowości Michałowice w znaki ,,dojazd do posesji”

- wykonanie przepustu w ciągu drogi gminnej w Roztokach nr dz. 308

- wykonanie przepustu w ciągu drogi gminnej w Różance nr dz. 74

- wykonanie przepustu w ciągu drogi transportu rolnego w Goworowie nr dz. 201/4

- dwukrotne koszenie terenów rekreacyjnych w Niemojowie i Jodłowie

- malowanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Niemojowie

- malowanie słupków na pl. Wolności w Międzylesiu

- przyszykowanie krawędziaków na wymianę nawierzchni drewnianej na mosty oraz wykonanie wodo spustów

- wykonanie przepustu na drodze gminnej przy ul. Górnej w Domaszkowie nr dz. 579

- wykonanie przepustu w ciągu drogi transportu rolnego w Domaszkowie, przy ul. Górnej nr dz. 588

- wykoszenie terenu i pomoc w przyszykowaniu imprez Dni Międzylesia, dożynki gminne w Domaszkowie, finał konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w Goworowie.

- założenie korytek odwodnieniowych w Roztokach nr dz. 69 i wykonanie rowu odwodnieniowego drogi na odcinku 50m.

- wykonanie przepustu w Lesicy nr dz. 298

- wykaszanie terenów gminnych przy ul. Kościelnej w Międzylesiu, ul. Polnej w Międzylesiu, plac Wolności z tyłu w Międzylesiu.

- wykonanie ogrodzenia pod zbiornik z gazem przy basenie w Międzylesiu

- wymiana przepustu w Szklarni w ciągu drogi gminnej na wysokości dz. nr 194

- malowanie kuchni w przedszkolu w Domaszkowie

- malowanie pomieszczeń w przedszkolu w Międzylesiu

- założenie korytek odwodnieniowych z nakryciem wykonanym z płyt ażurowych w Długopolu Górnym w ciągu drogi gminnej nr dz. 53

- utwardzenie drogi na odcinku 150m, wykonanie odwodnienia oraz założenie dwóch przepustów na drodze gminnej nr dz. 80 i 87 w Nagodzicach

- wykonanie odwodnienia na odcinku 150m w Jaworku i wycinka zakrzaczeń przy drodze na odcinku 200m.

- wykonanie barierek ochronnych na moście w Jaworku

- wykonanie barierek ochronnych przy drodze gminnej w Szklarni na odcinku 60m., na wysokości placu zabaw i świetlicy

W chwili obecnej Gmina Międzylesie złożyła jeszcze jeden wniosek na organizację robót publicznych dla 3 osób na okres jesienno-zimowy. Pracownicy zostaną oddelegowani do prac związanych z utrzymaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych, tj. m.in. utrzymaniem w czystości ciągów pieszych, grabieniem i sprzątaniem liści, odśnieżaniem i usuwaniem śniegu.

 
 

Wartość zakupionych materiałów (oleje, paliwo, bloczki betonowe, zaprawa cementowa, znaki drogowe, rękawice, łańcuchy do piły, farby, drewnochron na mosty, gwoździe itp.) 18 tys. zł.

Wartość wykonanych usług (transport materiałów, usługa koparki przy remoncie dróg i przepustów oraz wykonywaniu odwodnień, transport kruszywa, transport drewna, przewóz pracowników, wykonanie barierek ochronnych w Jaworku i Szklarni, wykonanie kratek ściekowych na korytka betonowe, transport kręgów i korytek) 106 tys. zł.

Wartość zakupionego kruszywa (kruszywo na drogi, przepusty – kruszywo, tłuczeń z Długopola Górnego, Żelazna, Bierkowic) 44 tys. zł.

Wartość zakupionych kręgów betonowych i korytek odwodnieniowych (kręgi i korytka na przepusty  i odwodnienia z Barda Przyłęk oraz od p/Niebała z Bystrzycy): 22 tys. zł.

 

 

Razem: ok. 190 tys. zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Niniejszym powiadamiamy, że w dniach 15-16.10.2013 r. od godz. 8.00 do godz. 14.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości: Międzylesie Plac Wolności 27a, ul. Szarych Szeregów nr 1, 3, 3a, 4, 4A, 5, 8, ul. 1000-Lecia PP nr 1/1, 3, 5, ul. Kościelna 6

Wyłączenie powyższe jest konieczne do przeprowadzenia niezbędnych prac
konserwacyjnych na urządzeniach zasilających.
Wykaz przerw w dostawie energii elektrycznej dostępny jest na stronie internetowej oraz pod numerem telefonu - 991.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy

 *********************************************************************

Rowerem po widok na Trójmorski Wierch i Suchy Wierch

061.jpeg  033.jpeg  025.jpeg

W sobotę 24 sierpnia 2013 miłośnicy dwóch kółek już po raz piąty spotkali się na imprezie rowerowej „Korona Międzylesia”. Na starcie Up Hillu Międzylesie - Potoczek stanęło 10 osób, które do pokonania miały dystans 9,5 km oraz ponad 200 metrów różnicy wzniesień. Wszyscy startujący przekroczyli linię mety zmęczeni, szczególnie ostatnim, blisko kilometrowym, wyczerpującym podjazdem. Jednocześnie na twarzach można było zaobserwować zadowolenie z pokonania kolejnego etapu rowerowych zmagań.

Uczestnicy, gratulując sobie nawzajem udanego startu z niecierpliwością oczekiwali na podanie oficjalnych wyników.

Po raz drugi z rzędu najszybszy był Grzegorz Smoleń, który pokonał trasę w czasie 24’18’’. Drugi czas dnia należy do Rafała Majewskiego – 26’33’’, a trzeci do dwunastoletniego Dominika Smolenia – 27’49’’. Szczególne wyrazy uznania należą się ponad sześćdziesięcioletniemu panu Józefowi Grabowskiemu, który już po raz trzeci uczestniczył w „Koronie” i osiągnął rezultat 34’53’’. Jego udział w imprezie jest najlepszym dowodem na to, że niezależnie od wieku można aktywnie wypoczywać i spędzać czas wolny, a wysiłek fizyczny jest najlepszym sposobem na utrzymywanie dobrej kondycji oraz poprawę stanu zdrowia. Pan Józef stanowi także dobry przykład, że w tej imprezie rowerowej naprawdę może wziąć udział każdy, kto porusza się rowerem po naszych górach.

Organizatorzy, gratulując uczestnikom hartu ducha, woli walki i przełamywania własnych słabości, podkreślili, że warto było tak wspinać się rowerem, aby móc podziwiać te wspaniałe widoki i piękno przyrody, ale także dla niepowtarzalnej atmosfery, jaką stwarzają sami uczestnicy oraz osoby towarzyszące i dopingujące im.

Na zakończenie imprezy każdy osobiście przyjął gratulacje od organizatorów oraz Burmistrza Międzylesia, który na dzisiejszą trasę wyruszył rowerem poza konkurencją jako pierwszy. Tym razem uczestnicy nie otrzymali certyfikatów udziału w imprezie – z premedytacją, aby zdopingować ich do udziału w kolejnej edycji „Korony Międzylesia”, która odbędzie się
w sobotę 28 września 2013 r.

Start: Międzylesie /za przejazdem kolejowym/ godz. 10.00.
Meta: Lesica

Dystans: 3,6 km              Różnica wzniesień: 350 metrów

 

 *********************************************************************

Dwunastka na X jubileuszowej „Mojej Dwunastce”

Dnia 03 sierpnia 2013 na Stadionie Miejskim im. A Skowrona w Międzylesiu obchodzono mały jubileusz. Tego dnia po raz dziesiąty odbył się test marszowo – biegowy „Moja Dwunastka”, w którym wystartowało 12 osób. Upalna pogoda nie sprzyjała biciu rekordów w biegu na 12 minut. Niemniej sam udział w tej imprezie o charakterze rekreacyjnym z akcentem rywalizacji, daje jej uczestnikom ogromną satysfakcję. Daje im poczucie przynależności do grupy osób stawiających na zdrowy styl życia, w którym nie brakuje czasu na aktywność ruchową.

Podczas dzisiejszego testu biegających i maszerujących dopingowała grupa kibiców, co niewątpliwie dodawało skrzydeł startującym.

Do tej pory w tej imprezie sportowej udział wzięły przynajmniej raz 73 osoby, a na listach startowych łącznie zapisano 162 uczestników. Ciągle czekamy na powiększenie się grona „Dwunastkowiczów” i zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby sprawdzić swoje siły oraz poprawić swoją kondycję fizyczną na kolejny test, który odbędzie się w sobotę dnia
07 września 2013 o godz. 11.00 na Stadionie w Międzylesiu. Biuro Zawodów czynne w godz. 10.15 do 10.45. Udział bezpłatny.

MD 03.08.2013 (8).jpeg  MD 03.08.2013 (9).jpeg  MD 03.08.2013 (29).jpeg  MD 03.08.2013 (46).jpeg

MD 03.08.2013 (63).jpeg

Dla każdego uczestnika certyfikat, pamiątkowy znaczek oraz napoje.

Serdecznie zapraszamy. MLKS Sudety Międzylesie

************************************************************************************************

Szanowni Państwo.
 
Europejskie Forum Młodzieży  informuje o dwóch wolnych miejscach na 6-miesięczny wolontariat realizowany w organizacji pozarządowej "TES-HIENET Technology, Educationa and Sport" na wyspie Chios w Grecji.

Europejskie Forum Młodzieży jest pozarządową organizacją, zajmującą się, między innymi, wolontariatem europejskim w ramach Programu " Młodzież w działaniu" współfinansowanego przez Komisję Europejską, angażowaniem młodzieży w życie polityczne i społeczne regionu i kraju, organizowaniem obozów szkoleniowych "EuroWeek - Szkoła Liderów" dedykowanych dzieciom i młodzieży z terenów całej Polski.
 

Europejskie Forum Młodzieży poszukuje dwóch pozytywnych, silnie zmotywowanych i otwartych na nowe doświadczenia osób, które wezmą udział w 6-miesięcznym wolontariacie w organizacji "TES-HIENET Technology, Education and Sport" na wyspie Chios w Grecji. Nie stawiamy przed kandydatami żadnych wymagań oprócz zamiłowania do pracy z komputerami i gotowości do pracy z dziećmi, ponieważ projekt dotyczy tych dwóch obszarów działań.

Projekt rozpocznie się we wrześniu 2013 r. i potrwa do marca 2014 r.

Każdy wolontariusz wyjeżdżający na projekt w ramach Programu "Młodzież w działaniu" ma zagwarantowane wyżywienie, zakwaterowanie, drobne kieszonkowe i ubezpieczenie. Zgodnie z zasadami, ustanowionymi przez Komisję Europejską  wolontariusz partycypuje w 10% podróży międzynarodowej (pozostałe 90% jest pokrywane przez Program).

 PDFEVS Grecja.pdf (390,67KB)


***************************************************************************************

Półmetek „Korony Międzylesia”

W sobotę 27 lipca 2013 r., w dniu rozpoczęcia 70 Tour de Pologne, odbyła się kolejna edycja wyścigu w ramach cyklu imprez rowerowych pod wspólną nazwą „Korona Międzylesia”, organizowana przez MLKS Sudety Międzylesie. Za miłośnikami tej imprezy już cztery wyścigi typu Up Hill, a przed nimi kolejne trzy. Dzisiejsza edycja zgromadziła na starcie dziewięciu uczestników w tym: jedną kobietę, sześciu mężczyzn oraz, po raz pierwszy, dwójkę nastolatków.

Uczestnicy od godz. 9.15 rejestrowali się w Biurze Zawodów, które tym razem usytuowane było na skrzyżowaniu Różanka – Gniewoszów na wysokości 425 m.n.p.m. Stąd ok. godz. 10.00 wyruszył pierwszy zawodnik, a kolejni na trasę wypuszczani byli co minutę. Uczestnicy mieli do pokonania prawie 6 kilometrowy podjazd, a meta znajdowała się w Gniewoszowie /punkt widokowy Jedlnik/ na wysokości 725 m.n.p.m. Wszyscy uczestnicy, pomimo upału, dzielnie walczyli o uzyskanie dobrego rezultatu i we własnym tempie wytrwale podążali w kierunku mety. Najlepszy czas „wykręcił” Grzegorz Smoleń – 19’46’’.

W imprezie tej nie ma przegranych. Każdy wygrywa przede wszystkim z samym sobą. Ponadto w zamian za wysiłek włożony w dotarcie na szczyt otrzymuje największą nagrodę, jaką jest lepsza kondycja fizyczna i psychiczna oraz poprawa stanu zdrowia. Osoby uczestniczące w imprezie czerpią także radość ze wspólnego spotkania z ludźmi mającymi tę samą pasję, jaką jest jazda na rowerze.

Na zakończenie imprezy prezes MLKS „Sudety Międzylesie” Jerzy Błażejewski wręczył wszystkim zawodnikom pamiątkowe certyfikaty.

W rolę fotoreportera tym razem wcielił się Piotr Wróbel, a pomiaru czasu dokonywał Zbigniew Kania. Pomysłodawczyni imprezy Katarzyna Grzybowska-Kania czuwała nad sprawnym funkcjonowaniem Biura Zawodów.

Wszyscy uczestnicy oczekują, że podczas kolejnej imprezy powiększy się grono osób, chcących sprawdzić swoje siły na trasie „Korony”, która odbędzie się w sobotę 24 sierpnia 2013 r.

Start:  Międzylesie godz. 10.00  /450 m.n.p.m./ - przystanek autobusowy przy Zespole Szkół

Meta: Potoczek / 650 m.n.p.m. /

Różnica wzniesień: 200 m.             Dystans: 9 km.

Zapisy w dniu imprezy w Biurze Zawodów czynnym w godz. 9.15 – 9.45. Udział bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy. MLKS Sudety Międzylesie

 

 K.M.27.07.2013 (30).jpeg K.M.27.07.2013 (7).jpeg K.M.27.07.2013 (20).jpeg

K.M.27.07.2013 (26).jpeg K.M.27.07.2013 (28).jpeg K.M.27.07.2013 (29).jpeg

K.M.27.07.2013 (3).jpeg 

***************************************************************************************

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

 

Lp.

Dzień

Miejscowość

Godziny

Numery domów

1.

Od 01.08.2013r. (czwartek)

Do 02.08.2013 r.

(piątek)

Boboszów

od 08.00

 do 14.00

Od nr 10 do nr 59

2.

Od 01.08.2013r. (czwartek)

Do 02.08.2013 r.

(piątek)

Pisary

od 08.00

do 14.00

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52

3.

12.08.2013r. (poniedziałek)

Potoczek

od 10.00

 do 13.00

54

4.

13.08.2013r. (wtorek)

Jodłów

od 10.00

do 14.00

6, 7, 5, 9, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25 + OSW Pod Jodłami

5.

13.08.2013r. (wtorek)

Potoczek

od 9.00

 do 14.30

1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

 

Powyższe wyłączenia są konieczne do przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych na urządzeniach zasilających.

Wykaz przerw w dostawie energii elektrycznej dostępny jest także na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. oraz pod numerem telefonu – 991.

 

***************************************************************************************

Smreczyna i Goworów udzieliła swojej gościnności.

 19. lipca br. sołectwa Smreczyna i Goworów  gościły u siebie przedstawicieli grup odnowy wsi z województwa dolnośląskiego, w ramach podróży studyjnej, organizowanej przez Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.  Zaprezentowane zostały modelowe przykłady realizacji Odnowy Dolnośląskiej Wsi, wymieniono doświadczenia w zakresie tworzenia gotowej oferty turystycznej w oparciu          o zasoby lokalne.

W trakcie  pobytu, sołectwa nasze – laureaci konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2012”, pochwaliły  się własnymi osiągnięciami: Smreczyna – urządzonym terenem rekreacyjnym,      a Goworów -  projektami integracyjnymi, agroturystyką.

Solennymi brawami goście podziękowali na życzliwe przyjęcie i z nowymi pomysłami ruszyli w dalszą podróż.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w ugoszczenie tak licznej grupy, bo ok. 50 osób – dziękujemy.

 

 Zdjŕcie4975.jpeg Zdjŕcie4976.jpeg Zdjŕcie4979.jpeg   Zdjŕcie4981.jpeg Zdjŕcie4982.jpeg Zdjŕcie4986.jpeg Zdjŕcie4997.jpeg Zdjŕcie4998.jpeg Zdjŕcie4999.jpeg Zdjŕcie5001.jpeg Zdjŕcie5002.jpeg Zdjŕcie5004.jpeg Zdjŕcie5005.jpeg Zdjŕcie5008.jpeg Zdjŕcie5010.jpeg Zdjŕcie5012.jpeg Zdjŕcie5015.jpeg Zdjŕcie5016.jpeg Zdjŕcie5018.jpeg Zdjŕcie5019.jpeg Zdjŕcie5023.jpeg Zdjŕcie5027.jpeg Zdjŕcie5028.jpeg  Zdjŕcie5035.jpeg Zdjŕcie5041.jpeg Zdjŕcie5046.jpeg

***********************************************************************************************

 Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska 2013 r.” w Gminie Międzylesie.

W dniu 12. lipca br. gościliśmy komisję konkursową z UrzęduMarszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w składzie, Panie: Anna Malinowska – UMWD Wrocław, Małgorzata Stempniak – DODR Wrocław, Justyna Karło – Uniwersytet Wrocławski, Elżbieta Sobótko – DIR Wrocław,  Lilianna Zielińska – Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław oraz Pan Marcin Sobaszek – moderator,   która dokonała oceny zgłoszonych przez gminę, po raz drugi, trzech projektów, w ramach organizowanego konkursu pn. „Piękna Wieś Dolnośląska 2013 r.”

Przypominamy   kategorie ocenianych projektów:

1) kat.  „Najpiękniejsza wieś”wieś Goworów

Zdjŕcie4769.jpeg  Zdjŕcie4781.jpeg  Zdjŕcie4802.jpeg Zdjŕcie4806.jpeg

Zdjŕcie4811.jpeg  Zdjŕcie4771.jpeg  Zdjŕcie4830.jpeg  Zdjŕcie4845.jpeg

 

2) kat. „ Najpiękniejsza zagroda wiejska „– zagroda Państwa Marioli i Józefa Matła

Zdjŕcie4876.jpeg  Zdjŕcie4893.jpeg  Zdjŕcie4887.jpeg  Zdjŕcie4897.jpeg

Zdjŕcie4910.jpeg  Zdjŕcie4912.jpeg  Zdjŕcie4914.jpeg

3) „ Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi - wieś Roztoki „ remont świetlicy wiejskiej”.

Zdjŕcie4855.jpeg  Zdjŕcie4864.jpeg  Zdjŕcie4869.jpeg  Zdjŕcie4870.jpeg

Zdjŕcie4872.jpeg

Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie „sprzedaży” i  prezentacji projektów  bardzo ciekawie przedstawionych, za włożona pracę i trud - dziękujemy.

Wyniki znane nam będą po 22 sierpnia, którymi niezwłocznie się podzielimy.

 

ITiG.13.07.2013 r.

***********************************************************************************************

TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR KS.DZIEKANA

WYNIKI:

 1 MIEJSCE ŚNIEŻNIK DOMASZKÓW

2  MIEJSCE SUDETY MIĘDZYLESIE

3 MIEJSCE WILKI KAMIEŃCZYK

KRÓL STRZELCÓW- PŁAWIAK GRZEGORZ

NAJLEPSZY BRAMKARZ- MARCIN MENDEL

FAIR PLAY -DRUŻYNA WILKI KAMIEŃCZYK

DSCF2701.jpeg  DSCF2702.jpeg  DSCF2696.jpeg

DSCF2728.jpeg  DSCF2745.jpeg   DSCF2725.jpeg

Wakacyjna „Moja Dwunastka”

DSC_0472.jpeg

Także w miesiącach wakacyjnych Klub Sportowy MLKS Sudety Międzylesie kontynuuje akcję zachęcającą do aktywności ruchowej, a w szczególności do biegania i maszerowania.

W sobotę 06 lipca 2013 r.  w IX edycji testu marszowo – biegowego „Moja Dwunastka” wzięło udział 17 osób. Punktualnie o godz. 11.00 dźwięk gongu obwieścił początek dwunastominutowego testu marszowo – biegowego. Zmaganiom sportowym towarzyszyła piękna letnia słoneczna pogoda, delikatny wietrzyk oraz wspaniała atmosfera. Uczestnicy szybko wybaczyli drobną pomyłkę w pomiarze czasu. Stali bywalcy nawet bez stopera potrafią ocenić, czy upłynęło już 12 minut i wbrew przedwczesnemu gongowi pomaszerowali i pobiegli dalej aż do kolejnego dźwięku gongu, który zabrzmiał po raz kolejny we właściwym momencie. Następnie odbyło się podsumowanie wyników. Najwyższy dzisiejszy wynik to 2600 m. zaś najniższy to 800 m. – tyle przez 12 minut potrafi przejść nawet trzylatka. Łącznie wszyscy uczestnicy pokonali dziś 21.950 metrów – trochę więcej niż dystans półmaratonu.

Przez najbliższe sześć miesięcy „Moja Dwunastka” odbywać się będzie w ramach projektu „Działaj Lokalnie” – programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika. Otrzymane, w wyniku udziału w konkursie grantowym, wsparcie finansowe zostanie przeznaczone m.in. na nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników i jej rekordzistów w różnych kategoriach, które zostaną wręczone podczas grudniowego testu. Podczas dzisiejszej ceremonii wręczania Certyfikatów uczestnicy otrzymali dodatkowo pamiątkowy znaczek z logo projektu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich na jubileuszową X „Moją Dwunastkę”, która odbędzie się na Stadionie Miejskim w Międzylesiu dnia 03 sierpnia 2013 r. o godz. 11.00. Biuro Zawodów czynne w godz. 10.15 do 10.50. Udział bezpłatny.

MLKS Sudety Międzylesie

DSC_0473.jpeg  DSC_0479.jpeg  DSC_0477.jpeg

 

Drzewo Graniczne

Dnia.29.06.2013 r. na przejściu granicznym Kamieńczyk-Mladkov miała miejsce nieduża uroczystość, której tradycja sięga co najmniej  XVI w. Dzięki inicjatywie grupy mieszkańców Międzylesia i Kamieńczyka wskrzeszona został zwyczaj sadzenia drzewa granicznego, symbolicznie oddzielającego Kotlinę Kłodzką od Czech. Źródło, z którego pochodzi informacja to publikacja autorstwa księdza Maksymiliana Tschitschke pt.”Historia miasta i parafii Międzylesie” wydana w 1921r., dostępna w wersji w jęz. niemieckim w zbiorach niemieckojęzycznych Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kłodzku. A oto przetłumaczony fragment dotyczący opisywanego zwyczaju:

 „Kto przekracza granicę przy sołectwie w  Steinbach ( Kamieńczyk ) , zauważa po prawej stronie drogi prowadzącej do Czeskich Petrowic drzewo.

 Jego wiek podaje nam następująca informacja z księgi gruntowej tej wsi : w 1581 roku został posadzony nowy jesion , ponieważ stare drzewo , które rosło na górze przy bramie w  Steinbach

 ( Kamieńczyk ) i określało granicę pomiędzy Czechami a Ziemią Kłodzką , rozpadło się ze starości . Naradzali się panowie Zdenko von Walstein , pan dóbr Kraliki i pan Michał von Tschirnhaus , właściciel dóbr Międzylesia i postanowili , że Jerzy Brem , obecny sędzia w  Steinbach

( Kamieńczyk ) posadzi nowy jesion na miejscu , gdzie rósł stary , który dawał wieczne i stałe świadectwo granic państw pomiędzy Czechami i hrabstwem Kłodzkim  ".

 
W pobliżu dożywającego końca swoich dni ostatniego „przedwojennego” jesionu uporządkowano teren, posadzony został młody jesion oraz zainstalowano dwie tablice: dużą informacyjną tablicę dla turystów oraz pamiątkową tabliczkę na głazie usytuowanym obok jesionu, informującą o wyżej wymienionym zwyczaju .
 Nasza społeczność, jak wszystkim wiadomo, zamieszkuje te tereny dopiero od niecałych 70-ciu lat, a to za krótki okres, żeby wytworzyły się i utrwaliły lokalne tradycje. Dlatego pomysł, aby wskrzesić stary zwyczaj podkreślający charakter tej okolicy jest wart pochwały. Świadczy o tym również grono uczestników uroczystości, którym organizatorzy serdecznie dziękują za przybycie.

 DSCN5620.jpeg

  DSCN5641.jpeg  DSCN5660.jpeg

DSCN5634.jpeg  

 

Rowerem ze Smreczyny do granicy w Kamieńczyku.

DSC_0842.jpeg

W sobotę 22 czerwca 2013 r. pięcioro rowerzystów wzięło udział w trzeciej z cyklu siedmiu imprez rowerowych Up Hill „Korona Międzylesia”. Trasa wiodła od przystanku PKS w Smreczynie aż na przejście graniczne w Kamieńczyku. Nie była ona zbyt łatwa - niemniej wszyscy uczestnicy dali jej radę i pokonali we własnym tempie dystans 3,8 km oraz 260 m. różnicy wzniesień.

Najlepszy wynik 18’17’’uzyskał Sławomir Ratuszniak.

Na mecie na startujących w „wyścigu” tradycyjnie już oczekiwał Burmistrz Międzylesia, który na zakończenie imprezy wręczył wszystkim uczestnikom pamiątkowe certyfikaty.

Jako organizatorzy zapewniamy, że ta cykliczna impreza rowerowa jest adresowana do każdego, kto turystycznie, rekreacyjnie oraz dla zdrowia i przyjemności jeździ rowerem po naszych górach. Słowo „wyścig” oznacza tylko jedno – każdy uczestnik ściga się przede wszystkim z samym sobą i w drodze na szczyt pokonuje własne słabości. Obecność innych jedynie dopinguje do tego, by zawalczyć o jak najlepszy czas, poczuć ducha rywalizacji. Gwarantujemy, że podczas wyścigu  każdy zaczerpnie sporą dawkę adrenaliny oraz zastrzyk endorfin / tzw. hormonu szczęścia/ na długi czas.

Kolejne rowerowe zmagania w sobotę 27 lipca 2013 r.
Start: skrzyżowanie Różanka/Gniewoszów /425 m.n.p.m./
Meta: punkt widokowy – Jedlnik /725 m.n.p.m./
Dystans: 6 km.                    Różnica wzniesień: 300 m.
Biuro zawodów czynne w godz. 9.15 do 9.45.

 

Start pierwszego zawodnika o godz. 10.00.

DSC_0779.jpeg  DSC_0786.jpeg  DSC_0801.jpeg

DSC_0817.jpeg  DSC_0825.jpeg  DSC_0828.jpeg

DSC_0837.jpeg

*****************************************************************************************

Szczęśliwa Trzynastka na „Mojej Dwunastce”.

MD czerwiec'13 (13).jpeg  MD czerwiec'13 (2).jpeg  MD czerwiec'13 (1).jpeg

W sobotę 01 czerwca 2013 o godz. 11.00 już po raz ósmy odbył się test marszowo-biegowy pod nazwą „Moja Dwunastka”, podczas którego uczestnicy sprawdzają swoją własną wytrzymałość, ustanawiają własne rekordy życiowe, pokazują swym udziałem, że aktywność ruchowa stanowi dla nich ważny element życia, jest sposobem na poprawę samopoczucia.

Tym razem na starcie stanęło trzynaście osób, a wśród nich czworo zupełnie nowych uczestników. Specjalnie dla nich niebo wstrzymało się z deszczem, co było nie lada wysiłkiem tej wyjątkowo zimnej i deszczowej wiosny.

Na zakończenie imprezy odbyła się sesja zdjęciowa oraz tradycyjne wręczanie każdemu uczestnikowi pamiątkowych certyfikatów, któremu towarzyszyły gromkie brawa oraz dużo uśmiechu. Ponadto, z okazji Dnia Dziecka, Prezes MLKS Sudety z pomocą trzyletniej wnuczki częstował wszystkich uczestników czekoladkami.

Od początku celem głównym naszego projektu jest zachęcenie mieszkańców Gminy Międzylesie (dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów) do udziału w rekreacji ruchowej, podejmowania w wolnym czasie aktywności fizycznej oraz zintegrowanie społeczności lokalnej i skupienie jej wokół najprostszej, bardzo modnej w Polsce formy ruchu, jaką jest bieganie lub maszerowanie. Naszemu projektowi przewodzą hasła: „Życie jest ruchem – ruch jest życiem” oraz „Ruch może zastąpić prawie wszystkie leki, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”.

Chcielibyśmy dodać, że nasza inicjatywa sportowa spotkała się z uznaniem w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2013” w ramach programu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu będziemy mogli rozszerzyć działania promocyjne, edukacyjne, wyróżnić wszystkich uczestników projektu oraz nagrodzić najbardziej aktywnych uczestników „Mojej Dwunastki”.

Już dziś zachęcamy do startu w kolejnej edycji testu, która odbędzie się na Stadionie Miejskim w Międzylesiu w sobotę 06 lipca 2013 r. Biuro zawodów czynne od godz. 10.15. Start godz. 11.00. Udział bezpłatny.Przerwy w dostawie energii elektrycznej

 

Lp.

Dzień

Miejscowość

Godziny

Numery domów

1.

03.06.2013r. (poniedziałek)

Jaworek

od 8.00

 do 10.00

1,7,9,10,13,od 18 do 29,33

2.

03.06.2013r. (poniedziałek)

Gajnik

Od 8.00

do 10.00

1a,2,3,4,6,7,od 23 do 26,od 29 do 31

3.

03.06.2013r. (poniedziałek)

Michałowice

Od 11.00

do 13.30

Od 1 do 11,13,16,17,19,od 22 do 27

4.

03.06.2013r. (poniedziałek)

Smreczyna

Od 11.00

do 13.30

Od 1 do 14,20,od 22 do 27,od 40 do 46

5.

04.06.2013r. (wtorek)

Niemojów

Od 7.30

do 15.00

Wszystkie

6.

05.06.2013r. (środa)

Domaszków, ul. Śnieżna

Od 10.00

 do 13.30

20,21,od 23 do 26,od 38 do 43

7.

05.06.2013r. (środa)

Domaszków, ul. Polna

Od 10.00

do 13.30

Od 33 do 37

8.

05.06.2013r. (środa)

Jaworek

Od 10.00

do 13.30

Wszystkie

 

9.

05.06.2013r. (środa)

Goworów

Od 08.00

do 10.00

16,18,20

 

Powyższe wyłączenia są konieczne do przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych na urządzeniach zasilających.

Wykaz przerw w dostawie energii elektrycznej dostępny jest także na stronie internetowej TAURON Dystrybucja S.A. oraz pod numerem telefonu – 991.

 

 ***************************************************************************

Dnia 17 maja w sali MGOK wystąpił zespól „ MIĘDZYLESIANIE”. Dziękujemy za przypomnienie piosenek znanych i lubianych oraz za możliwość wspólnego śpiewania .Życzymy udanych występów i chęci do dalszych spotkań.
Sobotnie popołudnie 18 maja zgromadziło publiczność w MGOK lubiącą muzykę poważną .Wystąpili uczniowie i nauczyciele Społecznego Ogniska Muzycznego z Bystrzycy Kł: Emilka i Dominik Rzeszutkowie, Mateusz Włoszczyński i Piotr Błażejewski oraz pani Elżbieta Kubicz i pan Stanisław Młot. Uczniowie zaprezentowali swoje umiejętności gry na instrumentach i dali popis swoich zdolności. Uczniowie z naszej gminy reprezentują Ognisko Muzyczne na terenie całego powiatu i jak powiedziała pani dyrektor Elżbieta Kubicz :„ są ich wielką dumą i chętnie się chwalą ich umiejętnościami”. Cieszymy się i my, że mamy tak uzdolnioną młodzież na terenie naszej gminy. Życzymy samych sukcesów i udanych koncertów. Dziękujemy za wspaniałe popołudnie z muzyką poważną-lekką ,łatwą i przyjemną.

 

DSC_0052.jpeg  DSC_5525.jpeg  DSC_5528.jpeg

DSC_5556.jpeg

 

„Korona Międzylesia” po raz drugi

                                                    DSC_0224.jpeg
W sobotę, dnia 18 maja 2013 okazało się, że prawdziwym rowerzystom nie przeszkadza nawet deszcz. Na linii startu drugiego wyścigu rowerowego Up Hill „Korona Międzylesia” stawiło się siedmiu miłośników dwóch kółek – pięcioro mieszkańców gminy Międzylesie w tym, jedna kobieta; jeden mieszkaniec Bystrzycy Kłodzkiej oraz jeden z Opola.
Trasa prowadziła od Skweru im. Jana Pawła II w Różance do przewyższenia w okolicach Niemojowa. Zawodnicy mieli do pokonania dystans 3,2 km oraz 140 m. różnicy wzniesień. Największa trudność wyścigu polega na tym, że rowerzysta od startu do mety mozolnie pnie się w górę. Ponadto, ponieważ zawodnicy startują, co 1 minutę, trudno dostrzec plecy choćby jednego zawodnika, który wcześniej wyruszył na trasę. Dzisiaj ta sztuka udała się zwycięzcy wyścigu Tomaszowi Turowi, który wyprzedził aż cztery osoby i uzyskał czas 12’50’’.
Na szczycie wzniesienia na uczestników wyścigu czekał Burmistrz Międzylesia, który zaliczył swój własny Up Hill rowerowy, swoją własną, jak określił przewrotnie, „łatwiejszą” trasą przez Lesicę, którą w przyszłości ruszą również miłośnicy „Korony”.
Podczas ceremonii wręczania Certyfikatów przez p. Burmistrza na wszystkich uczestników dzisiejszego wydarzenia sportowego – zawodników, organizatorów, wolontariuszy i kibiców – czekała nagroda dodatkowa: odsłonięcie się widoku na góry oraz nieśmiało przebijające się przez chmury słońce.
Prezes MLKS Sudety p. Jerzy Błażejewski, podsumowując imprezę podkreślił, że ma ona również walory krajoznawcze, gdyż każdy wyścig prowadzi inną trasą a ze szczytu za każdym razem roztaczają się nowe widoki. Ponadto rowerzyści na miejsce startu docierają sami, pokonując już przed startem pewien dystans. Zaś po zakończeniu imprezy na szczycie wzniesienia mogą „dokręcić” kolejne kilometry wg własnego uznania i na miarę swoich sił.
Kolejny wyścig odbędzie się w sobotę 22 czerwca 2013 r.
Trasa: Smreczyna – Kamieńczyk
Miejsce zbiórki zawodników: przystanek PKS w Smreczynie
Zapisy w godz. 9.00 do 9.45. Start pierwszego zawodnika godz. 10.00.
Meta: przejście graniczne w Kamieńczyku.
Przypominamy o obowiązku posiadania kasku i poruszania się podczas wyścigu zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Prosimy również o posiadanie przy sobie dokumentu tożsamości, uprawniającego do przekraczania granicy.
Serdecznie zapraszamy
MLKS Sudety Międzylesie

 

 **********************************************************************************

 

3 MAJA W MIĘDZYLESIU

Obchody święta 3 maja w Międzylesiu rozpoczęły się w samo południe ,w kościele parafialnym uroczystą msza św. w intencji ojczyzny .Po mszy wszyscy uczestnicy przeszli, przy udziale Orkiestry Dętej OSP pod obelisk Sybiraków , gdzie pan Burmistrz Tomasz Korczak złożył symboliczną wiązankę kwiatów. Następnie w sali MGOK odbył się koncert patriotyczny „Święta Miłości Kochanej Ojczyzny” w wykonaniu artystów Agencji Artystycznej Roma. Dwie wspaniałe solistki Marzena Michalczyk i Magdalena Majewska przy akompaniamencie Marcina Kurcza wykonały najpopularniejsze pieśni patriotyczne wprowadzając widzów w podniosły nastrój minionych zdarzeń.
Dziękujemy strażakom ,harcerzom, orkiestrze i wszystkim mieszkańcom za udział w obchodach 3- majowych.

DSC_0854.jpeg  DSC_0862.jpeg  DSC_0866.jpeg  DSC_0869.jpeg

DSC_0882.jpeg DSC_0899.jpeg DSC_0896.jpeg 

DSC_5601.jpeg  DSC_5609.jpeg  DSC_5618.jpeg  DSC_5623.jpeg

 ***************************************************************************

Turniej Piłkarskich "6"

który odbył się 03.05.2013r.
przyciągnął uwagę aż 7 drużyn z gminy Międzylesie:
zajęte miejsca :


1. Wilki Kamieńczyk
2. ZD III EL Międzylesie
3. Okurde
4.Młode wilki Kamieńczyk
5. Nysa Smreczyna
6. Roberts TEAM
7. Pątnik Goworów
Wybrano również
Najlepszy bramkarz Korotusz Marek
Najlepszy Strzelec Makowski Rafał
Zawodnik FAIR PLAY ks. Jaworski


DSC_0845.jpeg  DSC_0823.jpeg  DSC_0839.jpeg

DSC_0819.jpeg  DSC_0805.jpeg


   ***************************************************************************

 Siódma „Moja Dwunastka”

Nietypowo, bo nie jak zwykle w sobotę, a tym razem we czwartek 02 maja 2013 o godz. 11.00 jedenaście  osób stanęło na starcie 12 minutowego testu marszowo – biegowego. Pogoda dopisała. Wróciliśmy też na bieżnię stadionu, która zdążyła wyschnąć po wyjątkowo długiej zimie.

Wśród uczestników nie brakowało dzieci. Najmłodsza trzyletnia Marysia dzielnie przeszła 400m., trzymając mocno za rękę swojego dziadka. Jej starszy brat Piotruś na zmianę biegł i maszerował. Stała bywalczyni „Dwunastki” - Natalia - do towarzystwa zabrała swojego pieska, prześlicznego York’a. Natomiast Kacper, który wystartował już po raz trzeci, był tak ambitny, że wybiegał aż 2 km, długo nie dając się prześcignąć jedynej startującej kobiecie.

Coraz więcej osób już wie, że na rynku międzyleskiego sportu i rekreacji na dobre zadomowiła się impreza biegowa „Moja Dwunastka”. Wiernych Dwunastkowiczów jest całkiem sporo. Niemniej marzymy o tym, by było nas jeszcze więcej. Dlatego zachęcamy tych, którzy ciągle nie mogą się zdecydować na udział w imprezie, aby dołączyli do nas i spróbowali swoich sił.

Najbliższa „Moja Dwunastka” odbędzie się w sobotę 01 czerwca 2013 o godz. 11.00.

Zapisy w dniu imprezy w godz. 10.15. – 10.50. Udział bezpłatny

                                Serdecznie zapraszamy MLKS Sudety Międzylesie

DSC_0777.jpeg  DSC_0787.jpeg  DSC_0798.jpeg

 ***************************************************************************

X Otwarte Mistrzostwa Ząbkowic Śląskich w Wyciskaniu Sztangi Leżąc


1 maja 2013 r. w należącej do Ośrodka Sportu i Rekreacji ząbkowickiej Hali Słonecznej odbyła się już X - jubileuszowa edycja Otwartych Mistrzostw Ząbkowic Śląskich w Wyciskaniu Sztangi Leżąc o Puchar Krzywej Wieży. Imprezę otworzył Burmistrz Ząbkowic Śląskich Marcin Orzeszek.
4.jpeg  

Odbywające się w grodzie Frankensztajna zawody na stałe już wpisały się w kalendarz dolnośląskich zmagań siłaczy. Rywalizacja zawodników rozpoczęła się o godzinie 11:00 , a zakończyła tuż po godzinie 15:00 dekoracją zwycięzców. Najlepsi otrzymali pamiątkowe puchary, dyplomy , oraz nagrody rzeczowe. W zawodach uczestniczyło blisko 40 zawodników. Nie zabrakło również przedstawicielek płci pięknej, które dźwigały naprawdę duże ciężary. W zawodach tych uczestniczyła również liczna, bo dziesięcio- osobowa reprezentacja klubu sportowego „ SUDETY’’ Międzylesie, której reprezentanci osiągnęli n/w wyniki:

Krzysztof Król - 1 miejsce w kategorii wagowej do 105 kg. – wynik 210 kg. Andrzej Juraszek - 1 miejsce w kategorii wagowej do 93 kg – wynik 190 kg. Krzysztof Halczyk - 1 miejsce w kategorii wagowej + 120 kg – wynik 190 kg. Piotr Jurkiewicz - 2 miejsce w kategorii wagowej do 74 kg – wynik 140 kg. Grzegorz Kantor - 2 miejsce w kategorii wagowej + 120 kg – wynik 180 kg. Michał Bańkowwski - 3 miejsce w kategorii wagowej do 66 kg – wynik 87,5 kg. Mariusz Michalak - 4 miejsce w kategorii wagowej do 83 kg – wynik 150 kg. Grzegorz Łukow - 4 miejsce w kategorii wagowej do 74 kg – wynik 135 kg. Daniel Sobolewski - 5 miejsce w kategorii wagowej do 93 kg – wynik 150 kg. Michał Zygmunt - 7 miejsce w kategorii wagowej do 74 kg – wynik 95 kg.
  5.jpeg  6.jpeg  7.jpeg  9.jpeg

8.jpeg  10.jpeg  11.jpeg

***************************************************************************

Pierwszy szczyt „Korony Międzylesia” zdobyty.
DSC_0740.jpeg

Ruszyła cykliczna rowerowa impreza sportowa pod szyldem MLKS Sudety Międzylesie, która będzie trwać do października br. W sobotę dnia 27.04.2013 na starcie pierwszego wyścigu rowerowego Up Hill „Korona Międzylesia” stanęło 10+1 miłośników kolarstwa w tym 8 mieszkańców gminy Międzylesie, 1 z Poręby i 2 z Gorzanowa. Trasa wyścigu prowadziła ze Stadionu w Międzylesiu na Przełęcz nad Różanką. Zawodnicy mieli do pokonania dystans ok. 4,5 km oraz  115 m różnicy wzniesień, przy czym trasa wiodła niemal cały czas pod górę.

Jako pierwszy, poza konkurencją, na trasę wyruszył Burmistrz Międzylesia. Kolejni zawodnicy startowali, co 1 minutę. Pomiar czasu następował na szczycie wzniesienia. Tu także dokonywano przeliczenia czasu brutto na czas netto.

Na mecie na zawodników czekała woda mineralna, a ceremonia wręczenia Certyfikatów udziału w wyścigu odbyła się na tle panoramy Masywu Śnieżnika.

Najlepszy czas uzyskał Kamil Handl z Gorzanowa 9’30’’.

Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwali: p. Katarzyna Grzybowska – Kania, p. Jerzy  Błażejewski oraz p. Bogusław Zadorożny wspomagani przez wolontariuszki z Zespołu Szkół w Międzylesiu – Klaudię Ciuba, Małgorzatę Oleksy, Sylwię Ponulak i Ewelinę Smoleń w zakresie prowadzenia Biura Zawodów, pomiaru czasu i zabezpieczania trasy wyścigu. Dziękujemy także p. Markowi Glińskiemu za pomoc w przygotowaniu numerów startowych oraz obsługę fotoreporterską. Słowa podziękowania należą się także p. Burmistrzowi za wspieranie naszych sportowych inicjatyw.

Miłym zaskoczeniem było to, że nie brakowało nam również kibiców.

Następny wyścig w sobotę 18 maja 2013 r. Trasa: Różanka – Niemojów.

Miejsce zbiórki zawodników Skwer im. Jana Pawła II w Różance.

Zapisy w godz. 9.00 do 9.45. Start pierwszego zawodnika godz. 10.00.

Meta: przewyższenie w okolicach Niemojowa.

Zapraszamy i jednocześnie przypominamy o obowiązku posiadania kasku i poruszania się podczas wyścigu zgodnie z przepisami ruchu drogowego.

MLKS Sudety Międzylesie

 

 DSC_0549.jpeg  DSC_0556.jpeg  DSC_0566.jpeg  DSC_0582.jpeg

DSC_0622.jpeg  DSC_0634.jpeg  DSC_0654.jpeg  DSC_0672.jpeg

DSC_0678.jpeg  DSC_0690.jpeg  DSC_0674.jpeg  DSC_0700.jpeg

DSC_0743.jpeg  DSC_0740.jpeg

 

  ***************************************************************************

INTERNATIONAL RAW BENCH PRESS CHAMPIONSHIP FAIR VICTORY 2013 PRAHA

Dnia 27.04.2013r.w Pradze odbyły się międzynarodowe zawody INTERNATIONAL RAW BENCH PRESS CHAMPIONSHIP FAIR VICTORY 2013 w wyciskaniu sztangi leżąc. W zawodach tych startowali zawodnicy reprezentujący : Polskę, Republikę Czeską, Rosję, Słowację , oraz Kamerun. W zawodach tych z powodzeniem wystartowało reprezentując nasz kraj trzech reprezentantów SUDETÓW Międzylesie. I tak : Grzegorz Łukow w kategorii wagowej do 82,5 kg zajął 3 miejsce z wynikiem 140 kg. Krzysztof Król w kategorii wagowej +100 kg senior, zajął 2 miejsce z wynikiem 220 kg. Krzysztof Halczyk w kategorii wagowej +100 kg masters zajął 2 miejsce z wynikiem 190kg. Zawody stały na wysokim poziomie sportowym , a na sztangę często zakładano ciężary przekraczające 200 kg.

5.jpeg  6.jpeg  8.jpeg  9.jpeg

10.jpeg  17.jpeg  18.jpeg  21.jpeg

22.jpeg  23.jpeg

**************************************************************************

SZTANGIŚCI W WAŁBRZYCHU

 

13 kwietna 2013 roku w Auditorium Novum Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyły się IV Ogólnopolskie Mistrzostwa Wałbrzycha w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Sportów Siłowych i Kulturystyki „BAŁYS TEAM” Wałbrzych i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Mistrzostwa rozgrywano w następujących kategoriach wagowych: 59 kg, 66 kg, 74 kg, 83 kg, 93 kg, 105 kg, 120 kg, powyżej 120 kg, kategoria osób niepełnosprawnych OPEN, kobiety OPEN, kategoria młodzików OPEN do 18 lat, kategoria juniorów OPEN do 23 lat, kategoria seniorów OPEN od 45 lat, kategoria OPEN Mężczyźni.  W IV Ogólnopolskich Mistrzostwach Wałbrzycha w Wyciskaniu Sztangi Leżąc udział wzięło około 60 uczestników Wśród nich liczną, bo dziewięcio osobową drużynę stanowili zawodnicy „ Sudetów” z Międzylesia, którzy z tych Mistrzostw wywieźli worek medali.

 

 untitl.jpeg  untitl.jpeg  untitl.jpeg

untitl.jpeg  untitle.jpeg

***************************************************************************

 

 

Przerwy w dostawie energii elektrycznej

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu Rejon Dystrybucji Kłodzko informuje, że w wyniku przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych na urządzeniach zasilających, nastąpi przerwa w dostawie energii eklektycznej w niżej wymienionych miejscowościach.

 
Lp.
Miejscowość

Dzień przerwy dostawy energii elektrycznej

Godziny
Od
Do
1.
Międzylesie

ul. 1000-lecia 9, 11, 13

19.04.2013 r.
8.00
15.00
2.
Goworów
Szklarnia
29.04.2013 r.
6.00-8.30
15.00-17.00
3.

Nowa Wieś

Gajnik

Goworów 84

Michałowice
29.04.2013 r.
7.30
16.00
4.
Domaszków

ul. Śnieżna 6-20

29.04.2013 r.
8.00
15.00
5.
Michałowice
30.04.2013 r.
8.00
15.00
 

Wykaz przerw w dostawie energii elektrycznej dostępny jest na tronie internetowej www.tauron-dystrybucja.pl/do/PlannedExcludingListPage oraz pod numerem telefonu – 911.

***************************************************************************

ROWERZYŚCI NA START

 

 

Z myślą o wszystkich miłośnikach jazdy na rowerze, MLKS Sudety Międzylesie przygotowuje kolejną cykliczną imprezę sportowo – rekreacyjną dla mieszkańców i sympatyków Gminy Międzylesie pod nazwą „Korona Międzylesia”. Jej celem jest popularyzacja kolarstwa i turystki rowerowej oraz zachęcanie do aktywnego wypoczynku.

„Korona” to cykl imprez rowerowych typu „Up Hill”, co w najprostszym tłumaczeniu oznacza  jazdę pod górę. Planowane są dystanse w granicach od 4 do 10 km. Jak wiadomo, wzniesień o różnej skali trudności w Gminie Międzylesie nie brakuje. Mamy nadzieję, że na starcie nie zabraknie również odważnych rowerzystów, którzy  chcieliby sprawdzić swoje siły, rywalizując z innymi.

Impreza odbywać się będzie raz w miesiącu, w soboty, a udział w niej jest bezpłatny. Ma charakter otwarty
i adresowana jest do osób 10+. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz sztywnego kasku. Ponadto zawodnicy mają obowiązek poruszania się podczas wyścigu zgodnie
z przepisami ruchu drogowego.

Uczestnicy pełnoletni startują na własną odpowiedzialność po złożeniu pisemnego oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych, natomiast dzieci i młodzież do 18 roku życia za pisemną zgodą opiekunów prawnych
i po okazaniu Karty rowerowej.

Miejsca startu Up Hillu za każdym razem wyznaczane będą w innym miejscu, na które zawodnicy dojeżdżają sami. Start każdego kolejnego zawodnika następuje co 1 minutę. Uczestnicy otrzymują numer startowy, który jednocześnie wskazuje, z jakim opóźnieniem wyjechali na trasę, w stosunku do pierwszego zawodnika. Organizator dokonuje ręcznego pomiaru czasu na szczycie wzniesienia.

Planowane terminy kolejnych zawodów:
27.04.2013    Międzylesie – Przełęcz nad Różanką
18.05.2013    Różanka – Niemojów
22.06.2013    Smreczyna - Kamieńczyk
27.07.2013    Różanka - Gniewoszów
24.08.2013    Międzylesie - Potoczek
21.09.2013    Międzylesie - Lesica
19.10.2013    Goworów – Jodłów

Pierwszy wyścig startuje już w sobotę, dnia 27 kwietnia 2013 r. o godzinie 10.00. Rozpoczęcie
imprezy na Stadionie im. A. Skowrona w Międzylesiu. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy certyfikat.

Serdecznie zapraszamy już dziś.
 
**********************************************************************************************

 

BIEG W POSZUKIWANIUŚLADÓW WIOSNY 

DSC_0308.jpeg

Dnia 06 kwietnia 2013 r. rekordowa liczba 26 zawodników stanęła na starcie „Mojej Dwunastki” – cyklicznej imprezy sportowo – rekreacyjnej organizowanej przez MLKS Sudety Międzylesie.  Pomimo zupełnie niewiosennych warunków oraz na przekór zimie, która nie chce pójść do morza wszyscy pokazali, że chcieć to móc – pobiegli bądź pomaszerowali z całych sił, przy okazji odnosząc swoje małe zwycięstwa.

Minęło właśnie pół roku odkąd ruszyliśmy z imprezą biegową pod hasłem: „Życie jest ruchem – ruch jest życiem”, która jest adresowana do wszystkich. Liczymy na to, że może już dziś udało nam się dogonić wiosnę, że zrobi się cieplej, a zieleń zastąpi biel. Mamy też nadzieję, że wraz z nadejściem cieplejszej pory roku na starcie stanie nas jeszcze więcej. Zapraszamy każdego, kto chce razem z nami pobiec lub pomaszerować. Naprawdę warto zainwestować w swoje zdrowie poprzez aktywność fizyczną, pamiętając o tym, że „Ruch może zastąpić prawie wszystkie leki, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”.

Na zakończenie krótka lista rekordów związanych z „Moją Dwunastką”:

-          w imprezie przynajmniej raz wystartowały już 62 osoby

-          na listach startowych łącznie zapisano 109 osób

-          we wszystkich sześciu edycjach uczestniczył Krzysztof Dudek

-          pięciokrotni uczestnicy: Barbara Faron, Katarzyna Grzybowska – Kania, Natalia Nowotarska, Marek Jasiński

-          rekordzista: Paweł Prokopowicz 3200 m.

-          rekord temperatury: -18°C

-          największa liczba startujących: 26

-          najmniejsza liczba startujących: 8

-          w teście marszowo-biegowym udział brali mieszkańcy: Długopola Zdroju, Domaszkowa, Goworowa, Międzylesia, Nagodzic, Nysy, Roztok, Krakowa

-          w roli fotoreportera zawsze towarzyszy zawodnikom Marek Gliński.

Do zobaczenia w maju na międzyleskim Stadionie – szczegóły wkrótce na plakatach i stronach:

www.mlkssudety.cba.pl                 www.miedzylesie.pl                     www.mgok.eu
 
DSC_0314.jpeg  DSC_0325.jpeg  DSC_0334.jpeg
DSC_0338.jpeg  DSC_0346.jpeg  DSC_0344.jpeg
DSC_0356.jpeg  DSC_0375.jpeg
 
********************************************************************************
XVI  Otwarte Mistrzostwa Dolnego

Śląska Kobiet i Mężczyzn

w Wyciskaniu Sztangi Leżąc,

Międzylesie 24.03.2013 r 

 

.jpeg

 W dniu 24.03.2013 r w miejscowości Międzylesie powiat kłodzki odbyły się XVI Otwarte  Mistrzostwa Dolnego Śląska Kobiet i Mężczyzn w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW.

W zawodach tych uczestniczyło łącznie 60 zawodników, którzy reprezentowali 15 klubów sportowych z całego kraju. W zawodach startowały z powodzeniem również 4 kobiety. Zawody rozgrywane były bez specjalistycznych koszulek ściskowych. Największy ciężar tj. 240 kilogramów ustanawiając przy okazji rekord mistrzostw zaliczyło z powodzeniem aż dwóch zawodników to jest reprezentant BAŁYS TEAM Wałbrzych Krzysztof BAŁYS, oraz reprezentant PRYSU TEAM Kartuzy Dawid ELGERT , ten ostatni podchodził w trzecim podejściu do 250 kg, jednak tym razem było to odrobinę za ciężkie. Klasyfikację OPEN zawodów z wynikiem 143.303 punktów Wilks’a wygrał Andrzej KOCYŁA z klubu CSWIiCH Wrocław. Drużynowo pierwsze miejsce przypadło zawodnikom reprezentujący CSWIiCH Wrocław. Siłacze ci po zaciętej walce  pokonali gospodarzy zawodów z Sudetów Międzylesie. Na trzecim miejscu uplasowali się zawodnicy reprezentujący Olimpię  Lądek  Zdrój.

Bardzo wysoki poziom sportowy zawodów okraszony wieloma wynikami powyżej 200 kg , liczna frekwencja zawodników, uroczysta oprawa, oraz świetna atmosfera zgotowana przez zgromadzonych kibiców uczyniły międzyleskie zawody bardzo udaną imprezą. 

.jpeg

DSC_0180.jpeg   DSC_0273.jpeg  .jpeg

DSC_0139.jpeg  DSC_0288.jpeg  DSC_0197.jpeg

.jpeg  .jpeg  .jpeg

 ***************************************************************************

IX Otwarte Mistrzostwa Dzierżoniowa

w Wyciskaniu Sztangi Leżąc 17.03.2013 r

W dniu 17 marca na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie odbyły się IX Otwarte Mistrzostwa Dzierżoniowa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Mężczyzn. W zawodach wzięło udział 49 zawodników co jest rekordem frekwencji imprezy. Po oficjalnym ważeniu i zapisach zawodnicy zostali przydzieleni do jednej z siedmiu kategorii wagowych. Wszyscy zawodnicy brali również udział w kategorii OPEN. Najwięcej emocji w tym dniu wywołały dwie  próby pobicia rekordu mistrzostw przez Krzysztofa Bałysa z Wałbrzycha. W pierwszym podejściu na sztangę nałożono 232,5kg. Zawodnik podniósł ją, lecz sędziowie zauważyli  błąd techniczny i próba nie została zaliczona. W kolejnej sztanga ważyła już 235 kg lecz tego ciężaru nie udało się dźwignąć. Zwycięzcy otrzymali puchary oraz nagrody rzeczowe w postaci odżywek i suplementów. W zawodach tych z powodzeniem  wystartowała również drużyna  „Sudetów” z  Międzylesia w składzie : Andrzej Juraszek, Piotr Jurkiewicz, Krzysztof Halczyk, Krzysztof Król, Grzegorz Kantor, Arkadiusz Biel, Grzegorz Łukow, Grzegorz Bielecki, której zawodnicy wywalczyli trzy okazałe puchary. Jak podają zawodnicy Sudetów , zawody te były sprawdzianem przed  Mistrzostwami Dolnego Śląska które odbędą się  właśnie w Międzylesiu w dniu 23.03.2013 r . 

 

untitl.jpeg

***************************************************************************

 SPOTKANIA TRADYCJI WIELKANOCNYCH

STRONIE SLĄSKIE 2013

 

Gmina Międzylesie w XVI  Spotkaniach Tradycji Wielkanocnych w Stroniu Śląskim.

 Aż 14 sołectw z naszej gminy wzięło udział w XVI Spotkaniach Tradycji Wielkanocnych  Stroniu Śląskim: Boboszów, Damaszków, Dolnik, Długopole Górne, Gajnik, Goworów, Jodłów, Lesica, Międzylesie, Pisary, Potoczek, Roztoki, Różanka, Smreczyna.

Pomimo aury zimowej,  panowała atmosfera nadchodzących Świąt Wielkanocnych.

Na estradzie gminę nasza reprezentował zespół  „Międzylesianie”z Międzylesia.

 Jak zwykle stoły nasze zostały zauważone, i tak:

- sołectwo Goworów otrzymało Dyplom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz statuetkę,

-  sołectwo Roztoki – nagrodę ufundował poseł  RP Jakub Szulc,

- stół sołectwa  Smreczyny „odkryty” i nagrodzony przez parlamentarzystów Monikę  Wielichowską i  Stanisława Jurcewicza, a

- stół  Międzylesia „zabrał” ze sobą 100 kg zboża, które przekazała Centrala Nasienna w Środzie Śląskiej.

 W konkursie „ Na najładniejszą Pisankę Wielkanocną” -  wyróżnienie zdobyła Pani Lucyna Kołodziej z Domaszkowa.

 

Nagrody w konkursie  „ Najładniejszy Plakat wielkanocny”  dla  uczniów Szkoływ Międzylesiu: 

-  II miejsce Oliwia Neter kl. II b;  

wyróżnienia:   Maciej Balcer – kl. IIIa, Nicoll Adamek kl. IIa,

 Wszystkim biorącym udział w tej cyklicznej imprezie, jak i zwycięzcom za trud, zaangażowanie dziękujemy i gratulujemy.

 

 

IMGA0809.jpeg  IMGA0811.jpeg  IMGA0812.jpeg  IMGA0813.jpeg

IMGA0814.jpeg  IMGA0815.jpeg  IMGA0816.jpeg  IMGA0817.jpeg

IMGA0818.jpeg  IMGA0819.jpeg  IMGA0820.jpeg  IMGA0821.jpeg

IMGA0822.jpeg  IMGA0823.jpeg  IMGA0824.jpeg  IMGA0825.jpeg

IMGA0826.jpeg  IMGA0827.jpeg  IMGA0828.jpeg

Zdjęcie3359.jpeg  Zdjęcie3360.jpeg  Zdjęcie3367.jpeg

 Zdjęcie3387.jpeg  Zdjęcie3388.jpeg  Zdjęcie3391.jpeg  Zdjęcie3396.jpeg

Zdjęcie3397.jpeg  Zdjęcie3402.jpeg  Zdjęcie3423.jpeg  Zdjęcie3408.jpeg

Zdjęcie3425.jpeg  Zdjęcie3455.jpeg  Zdjęcie3464.jpeg  Zdjęcie3506.jpeg

Zdjęcie3486.jpeg  Zdjęcie3489.jpeg  Zdjęcie3528.jpeg  Zdjęcie3533.jpeg

Zdjęcie3532.jpeg

***************************************************************************

 

11 marca obchodzimy Dzień Sołtysa – gospodarza i opiekuna wsi. Z tej okazji w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu, odbyła się uroczystość podsumowująca tegoroczną edycję plebiscytu SOŁTYS ROKU 2012.

Podczas spotkania, w którym udział wzięło 60 sołtysów z Dolnego Śląska, wojewoda Aleksander Marka Skorupa i wicewojewoda Ewa Mańkowska wręczyli listy gratulacyjne wyróżnionym sołtysom oraz trzy tytuły SOŁTYSA ROKU 2012.

Z Gminy Międzylesie wyróżniona została Sołtys Goworowa  Pani Wiesława Łysiak.


Podobnie jak w latach ubiegłych wojewoda w ten sposób honoruje najaktywniejszych gospodarzy dolnośląskich wsi.

Pani Wiesławie Łysiak serdecznie gratulujemy sukcesu !

 

 

100_8565.jpeg  100_8569.jpeg

100_8571.jpeg 100_8574.jpeg

 

***************************************************************************

DZIEŃ KOBIET W MGOK

DSC_5299.jpeg

  09 marca w Sali widowiskowej MGOK zajaśniało. W ten sobotni wieczór na koncert zespołu „Oset” z Goworowa z  okazji Dnia Kobiet, przybyło prawie 100 pań i 10 panów. W miłej kawiarnianej scenerii  panie sympatycznie spędziły  czas .Każda z pań przy wejściu otrzymała od uroczych chłopców niespodziankę.                                                                                     Zespół „Oset” przygotował przepiękny repertuar znanych piosenek  i utworów muzycznych, które wzbudziły w zgromadzonej publiczności dużo radości ,uśmiechu i wzruszeń. Brawom  i bisom nie było końca. Dziękujemy wszystkim przybyłym za cudowne, wspólnie spędzone chwile, a zespołowi za urozmaicony, profesjonalny, ciekawy i niezwykle barwny występ.

 

 DSC_5307.jpeg  DSC_5299.jpeg  DSC_5294.jpeg

DSC_5293.jpeg  DSC_5292.jpegDSC_5291.jpeg

DSC_5290.jpeg  DSC_5289.jpeg  DSC_5286.jpeg

**************************************************************************

polska siec odnowy wsi.jpeg

polska siec odnowy wsi 1.jpeg

***************************************************************************

NOWE GNIAZDO BOCIANIE  W DŁUGOPOLU GÓRNYM

 

W ubiegły piątek 15.02 pracownicy Spólki TAURON Polska Energia s.a. zamontowali na jednym ze słupow elektrycznych w Długopolu Górnym nowe gniazdo dla bocianow. Miejsce to zostało wybrane jesienią przez przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska przy udziale Reprezentantów Gminy Międzylesie, Europejskiego Forum Młodzieży oraz Solectwa Długopole.

DSC_1964.jpeg   DSC_1976.jpeg  DSC_1986.jpeg

DSC_1980.jpeg

 

Przez wiele lat miejscem letniego  pobytu bocianow w Dlugopolu był komin  budynku , w ktorym mieścila się szkoła podstawowa. Miejsce to nie bylo dla nich bezpieczne ,stąd gotowe już gniazdo przekazane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska zostalo umieszczone na owym słupie.

Cóz ,teraz tylko pozostaje nam wypatrywac przylotu naszych przyjaciól z Afryki, bo to znak- że już wiosna tuż tuż.Miejmy nadzieję że nowa lokalizacja przypadnie bocianom do gustu.

 

***************************************************************************

Na nowej trasie „Mojej Dwunastki”

W czwartej edycji imprezy biegowej „Moja Dwunastka” na starcie stanęło ośmioro zawodników  w tym pięć reprezentantek płci pięknej. Wszyscy są stałymi uczestnikami i gorącymi zwolennikami tej, nadal kameralnej imprezy, promującej bieganie i aktywność ruchową na świeżym powietrzu.

Trudne warunki, panujące po ostatnich roztopach na bieżni międzyleskiego stadionu sprawiły,
że tym razem wyznaczyliśmy pętlę biegową o długości 710 metrów na drodze sąsiadującej
ze stadionem. Pomimo, że wzrosła nieco trudność trasy – jeden ok. 200 metrowy podbieg i jeden
ok. 200 metrowy zbieg – zawodnicy wyjątkowo dzielnie ją pokonywali, na przekór nieśmiało kropiącemu deszczowi, podmuchom wiatru i , przede wszystkim, ku własnej satysfakcji.

Już po raz drugi donośny gong dzwonu obwieścił początek i zakończenie czasu biegu, który niezmiennie wynosi 12 minut. Przez ten czas to sam uczestnik decyduje o tym, w jaki sposób będzie pokonywał trasę, czy będzie to bieg, marszobieg, marsz, czy po prostu spacer dla zdrowia.

Organizując akcję biegową, adresowaną głównie do mieszkańców Gminy Międzylesie, staramy się zachęcić jak najszersze grono osób w różnym wieku do dbałości o zdrowie i kondycję fizyczną, sprawdzenia samego siebie i swojej wytrzymałości. Ponadto sama idea imprezy jest ściśle związana
z powszechną modą na aktywny sposób spędzania czasu wolnego, rekreację ruchową i na bieganie. Pomyśleliśmy, że jeżeli w wielu małych miejscowościach w Polsce udaje się zachęcić mieszkańców do biegania dla przyjemności to dlaczego nam miałoby się nie udać.

 „Moją Dwunastkę” MLKS Sudety, będący głównym organizatorem imprezy, od czterech miesięcy stara się jak najlepiej rozreklamować.  Liczymy, że poprzez akcję promocyjną w szkołach, zamieszczanie komunikatów z imprezy opatrzonych zdjęciami w Informatorze Urzędu Miasta
i Gminy Międzylesie oraz na jego stronie internetowej, zamieszczanie ogłoszeń o terminie każdego kolejnego testu marszowo - biegowego na stronach internetowych Klubu Sportowego Sudety, Urzędu Miasta  i Domu Kultury, a także umieszczanie w wielu miejscach plakatów informujących o terminie kolejnej „Dwunastki”, uda nam się dotrzeć do wielu  osób i zachęcić je do udziału w imprezie.

Apelujemy do rodziców. Zachęćcie swoje dzieci do oderwania się chociaż raz na miesiąc od ekranu komputera i telewizora, a najlepiej razem z nimi przyjdźcie i wspólnie weźcie udział w imprezie sportowej. Najbliższa „Moja Dwunastka” rusza w sobotę 02 marca 2013 r. o godz. 11.00
na Stadionie Miejskim w Międzylesiu. Zapisy w dniu imprezy w godz. 10.15 do 10.50. Biegi odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne. Udział bezpłatny. Certyfikat dla każdego.

      Serdecznie zapraszamy.  MLKS Sudety Międzylesie

***************************************************************************

SPOTKANIE NOWOROCZNE BURMISTRZA MIĘDZYLESIA 

 

W poniedziałek 28 stycznia odbyło się w MGOK spotkanie noworoczne. Na zaproszenie pana burmistrza Tomasz Korczaka przybyło ok.80 osób. Wśród zaproszonych gości byli :poseł RP pan Jakub Szulc, pan starosta Maciej Awiżyń,, ksiądz dziekan Jan Tracz, dyrektorzy i kierownicy jednostek ,księża z dekanatu, zasłużeni dla Miasta i Gminy ,radni i sołtysi, przewodniczący stowarzyszeń.  W radosny nastrój wprowadził uczestników spotkania występ wokalny uczniów z Zespołu Szkół w Międzylesiu, oraz pokaz tańców latynoamerykańskich w wykonaniu reprezentantów szkoły tańca „Staccato” -Bartosza Polańskiego i Patrycji Czarny. W trakcie pokazu multimedialnego  „Działania inwestycyjne w 2012 r w Gminie Międzylesie” burmistrz  opowiedział zebranym o sukcesach i problemach gminy. Zaproszeni goście dziękując za współpracę życzyli wszystkim mieszkańcom spokojnego ,radosnego i szczęśliwego roku 2013.

 

RELACJA FOTO

DSC_0559.jpeg  DSC_0574.jpeg  DSC_0578.jpeg

DSC_0589.jpeg  DSC_0593.jpeg  DSC_0595.jpeg

DSC_0597.jpeg

***************************************************************************

VIII Międzyleskie Kolędowanie

 Za nami już VIII Międzyleskie Kolędowanie.

Ku naszej wspólnej radości, w sobotnie popołudnie dnia 26 stycznia 2013 r. zgromadziło się w MGOK w Międzylesiu ponad 160 osób ( zespołów śpiewaczych, przedstawicieli sołectw).

Tradycyjnie kolędowanie rozpoczął Burmistrz i ks. Dziekan.

W atmosferze świąt Bożego Narodzenia wspólnie zaśpiewano ok. 40 kolęd  i pastorałek.

Śpiew przeplatał się nawiązaniem do tradycji, zwyczajów, wierzeń jak i powrotem do wspomnień z lat młodości, dzieciństwa, a związanych z Bożym Narodzeniem.

Nie zawiodły zespoły z:  Domaszkowa, Boboszowa, „Gaj”  z Gajnika , „Oset” z Goworowa,” Międzylesianie” z Międzylesia ( wraz z orkiestrą OSP), „Róża” z Różanki,   Lesicy, Kamieńczyka oraz „Długopolenie” z Długopola Górnego, który jednocześnie prowadził to spotkanie.

Rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszą choinkę, a zgłoszonych aż dziewiętnaście.

I tak: I miejsce – Nowa Wieś, II miejsce – Długopole Górne, III-miejsce Goworów.

Zarówno pracownikom MGOK, jak i wszystkim biorącym udział w tym spotkaniu – dziękujemy.

 

DSC_5123.jpeg  DSC_5127.jpeg  DSC_5147.jpeg  DSC_5171.jpeg

DSC_5142.jpeg  DSC_5175.jpeg  DSC_5197.jpeg  DSC_5202.jpeg

DSC_5203.jpeg  DSC_5133.jpeg  DSC_5150.jpeg  DSC_5130.jpeg

DSC_5160.jpeg  DSC_5163.jpeg  DSC_5165.jpeg  DSC_5195.jpeg

DSC_5208.jpeg

***********************************************************************************

 

 

 X Festiwal Nauki w Międzylesiu

 
zorganizowany przez Klub Młodego Odkrywcy
relacja foto
 
P1250010.jpeg  P1250011.jpeg  P1250020.jpeg
P1250027.jpeg  P1250030.jpeg  P1250033.jpeg
P1250047.jpeg  P1250071.jpeg  P1250080.jpeg
P1250085.jpegP1250089.jpeg
 
 
***********************************************************************************

     Ujęcia wody w Goworowie i Długopolu Górnym

 

Ukończone zostały remonty ujęć wodnych w Goworowie i w Długopolu Górnym, które były uszkodzone przez powódź.

Ujęcie w Długopolu Górnym odzyskało nowe urządzenia, wstępnie podczyszczające wodę na potokach oraz dodatkową stację uzdatniania wody, dla zapobiegania skutkom powodzi.

Na ujęciu wody w Goworowie odbudowano budowlę hydrotechniczną piętrzącą wodę z systemem oddzielenia wody burzowej i automatycznym podtrzymaniem czystości wody. Łączny koszt robót wyniósł 1.035.000,00 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 821.700,00 zł.

DSC06153.jpeg  DSC06165.jpeg  DSC06166.jpeg

DSC06167.jpeg  DSC06175.jpeg

 

***********************************************************************************

Test marszowo biegowy  przy gongu dzwonu i pod parasolem.

 W ramach akcji „Policz się z cukrzycą”, prowadzonej już od siedmiu lat przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, dnia 05 stycznia 2013 r. odbyła się trzecia edycja imprezy marszowo-biegowej „Moja Dwunastka” organizowanej przez MLKS Sudety Międzylesie. Pomimo padającego deszczu, wystartowało w niej 15 uczestników.

Wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) obecnie na cukrzycę choruje ok. 175 milionów ludzi na całym świecie. Prawie 160 milionów z nich choruje na cukrzycę typu 2, która często jest wynikiem otyłości oraz powikłaniem niektórych chorób związanych z przemianą materii. Mówi się, że coraz powszechniejsza otyłość może nawet w 80% przyczynić się do powstania i rozwoju choroby.

 

 

Szacuje się, że w Polsce na cukrzycę cierpi obecnie ponad 2 miliony ludzi, a ok. 40% chorych  
w ogóle nie wie o swojej chorobie.

 

Akcja „Moja Dwunastka” ma charakter rekreacyjny, profilaktyczny i prozdrowotny, chociaż nie brak w niej rywalizacji, głównie z samym sobą o jak najlepszy własny wynik i poprawianie własnych rekordów życiowych. Jest adresowana do wszystkich osób, u których nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych. Dwunasto  minutowy czas biegu każdy, bez względu na wiek i kondycję fizyczną jest w stanie pokonać, stosując  wybraną formę ruchu: marsz, marszobieg lub bieg.

Jako organizatorzy cieszymy się, że akcja ma już grono stałych zwolenników, którzy przynajmniej dwukrotnie stanęli na starcie i deklarują dalsze w niej uczestnictwo – jest dziesiątka takich osób. Powodem do radości jest także fakt, że uczestnicy dzisiejszej „Mojej Dwunastki” wytrwale przemierzali jej trasę, pomimo niesprzyjającej aury i momentami intensywnego deszczu oraz grząskiej bieżni miejscami pokrytej kałużami.

Po raz pierwszy sygnałem do startu był gong dzwonu wykonanego specjalnie dla potrzeb imprez rekreacyjno - sportowych, adresowanych do mieszkańców Gminy Międzylesie, które zamierzamy organizować. Obwieścił on także upłynięcie 12 minut biegu, a tym samym jego zakończenie.

Pragniemy podziękować Burmistrzowi Międzylesia za zielone światło dla tej imprezy oraz osobiste zainteresowanie i udzielone wsparcie.

 

 

Kolejna „Moja Dwunastka” na Stadionie Miejskim w Międzylesiu w sobotę 02 lutego 2013 r.
o godz. 11.00. Zapisy w dniu imprezy w godz. 10.15 – 10.55. Udział bezpłatny. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy stawiają na zdrowy styl życia. Do zobaczenia na starcie!

                                                               MLKS Sudety Międzylesie

 

***********************************************************************************

Pierwsza w 2013 r. w narada sołtysów.

Kolędą „wśród nocnej ciszy”, zaintonowaną przez obecnego ks.Dziekana,  łamaniem się opłatkiem wigilijnym i życzeniami w klimacie bożonarodzeniowym -  rozpoczęto dnia 3.stycznia br. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu pierwszą w tym roku naradę sołtysów.

Dziękując sołtysom za zaangażowanie i współpracę w roku 2012, Burmistrz przedłożył informację:

-  z realizacji w 2012 r. wniosków w ramach PAOW i funduszu sołeckiego

- z zasad funkcjonowania w roku 2013 gospodarki odpadami komunalnymi.

Zaprosił obecnych gospodarzy sołectw na VIII Międzyleskie Kolędowanie ( 26.01.2013 r. godz. 16.oo) oraz Spotkanie Noworoczne ( 28.01.2013. godz. 13.30).

Sołtysi powzięli informację, że rozstrzygnięcie konkursu na „Najładniejszą choinkę” odbędzie się na VIII Międzyleskim Kolędowaniu.

Dodatkowo poruszono spr. harmonogramu imprez kulturalnych na rok bieżący

 

 P1030011.jpeg  P1030015.jpeg

P1030019.jpeg  P1030025.jpeg  P1030024.jpeg

***********************************************************************************

WIGILIA  DLA  SAMOTNYCH…

DSC_4648.jpeg 

            Święta Bożego Narodzenia to okres radosny, ale i trudny i  pełen zadumy, szczególnie dla osób samotnych. Z myślą o nich, 16 grudnia 2012 r. już po raz dziesiąty odbyła się w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Międzylesiu „Wigilia dla samotnych”.

Została zorganizowana tradycyjnie przez:

{C}-          Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu

{C}-          Związek Emerytów i Rencistów w Międzylesiu

{C}-          Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu

{C}-          Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu

-          Parafię pw. Bożego Ciała w Międzylesiu

W Wigilii udział wzięło ogółem 41 osób samotnych, a także zaproszeni  goście: burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie, ks. dziekan, ks. wikary,  kierownik OPS, przewodnicząca ZEiR i dyrektor MGOK.          

Przybyłych gości przywitał burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie, a następnie dziekan ks. Jan Tracz rozpoczął modlitwę. Wspólnie odśpiewano kolędę, a w tym czasie grupa harcerzy wniosła „Światełko Betlejemskie”, po czym wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem życząc sobie lepszego jutra (czemu towarzyszyły często łzy i wzruszenie).

       Wspólnie spożywano potrawy przygotowane przez członkinie ZEiR, na stołach nie zabrakło tradycyjnego czerwonego barszczu i pierogów z kapustą i grzybami, smażonej ryby, śledzi, sałatki jarzynowej, kompotu z suszu, gołąbków z ryżem i grzybami oraz kapusty z grochem. Było ciasto, kawa i herbata.

   W międzyczasie uczestnicy wysłuchali koncertu gitarowego w wykonaniu młodego gitarzysty Adama Jankowskiego z Międzylesia, a potem wszyscy kolędowali wspólnie z zespołem „Międzylesianie”.  Tegoroczną Wigilię upamiętniła Telewizja Kłodzka.

 Podczas Wigilii nie zabrakło życzliwości dla żadnego z przybyłych, wszakże – Wigilia to dzień najbardziej szczególny w całym roku. Dzień, w którym, nie powinno zabraknąć życzliwości dla nikogo… 

 DSC_4638.jpeg  DSC_4637.jpeg  DSC_4660.jpeg  DSC_4673.jpeg

***********************************************************************************

 

MIĘDZYLESKA  CHOINKA  ‘2012

 
14. bm. na rynku w Międzylesiu spotkaliśmy się po raz czwarty na kiermaszu adwentowym „Międzyleska Choinka”. Jak zwykle mogliśmy liczyć na liczny udział i zaangażowanie mieszkańców. Ze świątecznymi ozdobami, stroikami, wypiekami przybyły: szkoły, dom kultury, sołectwa i  prywatni wystawcy. W konkursie na najładniejszą choinkę udział wzięło 14 zespołów z terenu gminy:

szkoły –Domaszków,  Międzylesie, oraz Dom Dziecka z Domaszkowa, sołectwa- Dolnik, Boboszów, Międzylesie, Jodłów, Potoczek, Kamieńczyk, Długopole Górne, Różanka, Koło Młodych Gospodyń z Domaszkowa  i Dom Kultury z Domaszkowa, osoby prywatne - pani Wanda Muczyńska.

Wszystkie choinki były przecudnej urody i można było podziwiać kunsztownie wykonane ozdoby.

Przyznano  następujące nagrody:

I miejsca: Dom Dziecka i sołectwo Dolnik

II miejsca: Zespół Szkolno Przedszkolny w Domaszkowie i Sołectwo Potoczek.

III miejsca - Zespół Szkół w Międzylesiu i sołectwo Boboszów. Pozostałe ekipy otrzymały podziękowania z nagrodami za udział w konkursie.     Wielką atrakcją dla dzieci była „żywa szopka”, a w niej baranki, koń i oczywiście żłóbek z dzieciątkiem Maryją i Józefem.  Kuchnia polowa ze szkoły w Międzylesiu  serwowała świąteczne uszka z barszczykiem i pierogi. W kościele  pw. Bożego Ciała wysłuchaliśmy koncertu kolęd w wykonaniu formacji „Między wilkami” z ZSz w Międzylesiu  i zespołu Międzylesianie. Publiczność dopisała, a koncert wzbudził wielki aplauz. Kolejną atrakcją kiermaszu adwentowego była świąteczna parada szczudlarzy w wykonaniu artystów  Teatru Na Walizkach z Wrocławia. Aktorzy przez godzinę prezentowali swoje umiejętności i zabawiali mieszkańców na rynku .

Wielkie podziękowania dla wszystkich uczestników kiermaszu, dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji Międzyleskiej Choinki. Państwa obecność i zaangażowanie  przyczyniły się do uświetnienia imprezy, oraz wzbogaciły lokalną tradycję obchodów Świąt Bożego Narodzenia. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do burmistrza Tomasz Korczaka i pracowników UMiG, kierownika ZGKiM Krzysztofa Kowalskiego i pracowników zakładu, ks. dziekana Jana Tracza, Nadleśnictwa Międzylesie, funkcjonariuszy OSP z Międzylesia za dbanie o nasze  bezpieczeństwo, Franciszka Kapłana i Mirosława Górnego  za transport zwierząt do żywej szopki i użyczenie konika, państwu Zubkom z Lesicy za użyczenie baranków, zamkowi w Międzylesiu za udostępnienie placu, oraz pracownikom MGOK za nagłośnienie i gorący poczęstunek .

 

***********************************************************************************

Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy w Długopolu Górnym

W niedzielne popołudnie 02.12.2012r., na świetlicy wiejskiej w Długopolu Górnym, odbyło się podstawowe szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadził Pan Stanisław Szura z Międzylesia, na co dzień ratownik medyczny pogotowia ratunkowego w Bystrzycy Kł. Uczestnicy spotkania – mieszkańcy Długopola Górnego oraz przybyli goście, wśród których znajdował się burmistrz MiG Międzylesie Tomasz Korczak z małżonką oraz radni Rady Miejskiej w Międzylesiu – mogli zapoznać się oraz przypomnieć sobie m.in. zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym podczas wypadków samochodowych.  Niejeden z nas był albo może być świadkiem takiego zdarzenia. Nie bądźmy wtedy biernymi uczestnikami zaistniałego wypadku, a wykorzystując wiedzę i praktyczne umiejętności udzielmy poszkodowanym pomocy. W ten sposób możemy przecież uratować komuś życie. Pan Stanisław zaprezentował zatem sposoby działań, które powinniśmy podjąć w przypadku, gdy nadchodzi konieczność wyciągnięcia z samochodu poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa, jak udzielić pomocy osobie u której ustała praca serca i należy przeprowadzić sztuczne oddychanie oraz jak zabezpieczyć poszkodowanego ze złamaniami kończyn.

Prowadzący udzielił także uczestnikom szkolenia cennych porad i informacji, jak postępować w innych sytuacjach zagrażających naszemu życiu lub zdrowiu, a mogących przydarzyć się w życiu codziennym, tj. w przypadku omdleń, drobnych urazów ciała, poparzeń, urazów głowy i oczu itp.  

 

DSC_0074.jpeg  DSC_0079.jpeg  DSC_0082.jpeg  DSC_0084.jpeg

DSC_0087.jpeg  DSC_0098.jpeg

film z udzielenia pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej

***********************************************************************************

 „MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA”

Przedszkole.jpeg

W dniach 26- 30 XI, już po raz piąty, obchodzono w Zespole Szkół w Międzylesiu „Święto Misia” pod hasłem „Mój przyjaciel Miś”. W imprezie uczestniczyły dzieci z klas 0- III szkoły podstawowej oraz 4 grupy przedszkolaków. Imprezę poprzedził konkurs plastyczny w kl. I- III pt. „Oto Miś”. Prace konkursowe zostały zaprezentowane na wystawie w holu szkoły. W ramach zajęć edukacyjnych dzieci obejrzały wystawę misiów, wystawkę „Misiowe lekturki” i „Misiowe wierszyki”„Misie znane i lubiane”, poznały bądź przypomniały sobie historię powstania pluszowego misia, zapoznały się z postaciami słynnych misiów, wysłuchały piosenek o misiach, poznały zwyczaje niedźwiedzi, nauczyły się wierszyka Jana Brzechwy „Niedźwiedź”,  bawiły się w zabawy ruchowe związane z misiami: „Stary niedźwiedź mocno śpi” „Misie dwa”„Wyliczankę  Kubusia Puchatka”. Wszyscy się świetnie bawili, zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia z misiami, a przedszkolaki dostały małe „co nieco”

           Na zakończenie imprezy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział we wspólnej zabawie, książeczki z misiami, kolorowanki oraz znaczki z misiami.

  Imprezę przygotowała i przeprowadziła Maria Wikiera przy współpracy nauczycieli nauczania zintegrowanego oraz wychowawców

z przedszkola.

 ***********************************************************************************

 Koncert  "MIĘDZYLESIANIE "

DSCF5051.jpeg

 

16 listopada na scenie MGOK odbył się koncert „Pieśni żołnierskich” w wykonaniu zespołu „Międzylesianie”. Koncert zgromadził liczną widownię ok. 150osób.W wykonaniu zespołu usłyszeliśmy wiele znanych utworów patriotycznych i żołnierskich. Gratulujemy zapału i werwy ,życzymy wytrwałości, zdrowia ,samych sukcesów  i aby pasja z jaką śpiewają rozwijała się ku radości publiczności.             

  DSCF5054.jpeg  DSCF5053.jpeg DSCF5057.jpeg       

 

***********************************************************************************

 ZŁOTORYJA 2012

 1.jpeg

Węgier Laszlo Meszaros okazał się najsilniejszym zawodnikiem
rozgrywanych w Złotoryi w dniach 17-18.11. br Międzynarodowych
Mistrzostw Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc. Węgier nie tylko
zwyciężył w kategorii open, ale z wynikiem 305 kilogramów ustanowił
nowy rekord świata. Na uwagę zasługuje fakt, iż do tego wyczynu nie
używał specjalistycznej koszulki ściskowej. Węgrzy wygrali także
rywalizację drużynową.

 " Rywalizacja w kategorii open rozpaliła widownię zgromadzoną w sali
kinowej ZOKiR. Węgier szedł jak burza rozprawiając się z kolejnymi
ciężarami na sztandze, ale jak cień podążał za nim zawodnik Wilkołaka
– Dawid Karalus.
 W kategorii open walka trwała i trwała. Atakowali zawodnicy z
Międzylesia i Wrocławia. Najpierw brązowym medalem musiał zadowolić się
Białorusin, potem ze srebra cieszył się Kalarus, a na koniec Laszlo
Meszaros ustanowił nowy rekord świata. I co ciekawe 305 kg podniósł tak
sprawnie i szybko, że wydawało się, że pójdzie za ciosem i ustanowi
kolejne rekordy. “ Dla mnie ważne było zdobycie tytułu mistrzowskiego,
a rekord świata jest pochodną rywalizacji na pomoście - powiedział
Węgier. - Gdyby była słabsza konkurencja, to pewnie nie musiałbym bić
rekordu, aby zdobyć złoto. Naprawdę fajną imprezę zrobili koledzy ze
Złotoryi i nie mam nic przeciwko temu, aby za rok ponownie przyjechać do
Złotoryi.
 Była walka, były emocje, ale i zabawa. Widownię rozpaliła pokazem
fitness Wicemistrzyni Świata Natalia Gacka, której żywiołowo bił

brawo Burmistrz Ireneusz Żurawski. Natalia nie miała oporów, żeby
po pokazie pozować do zdjęć ze swoimi fanami. Specjalna sesja
zdjęciowa odbyła się w pomieszczeniach siłowni Wilkołaka."

( e-legnickie.pl )

 Zawody stały na bardzo wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym.

 Również i zawodnicy z Międzylesia odegrali w tych zawodach istotne
rolę. I tak :

 - Krzysztof Król zajął drugie miejsce w kategorii wagowej do 110 kg
osiągając wynik 220 kg.
 - Andrzej Juraszek zajął czwarte miejsce ( przegrywając brązowy medal
wagą ciała) w kategorii wagowej do 90 kg osiągając wynik 192,5 kg , oraz
drugie miejsce w kategorii OPEN wśród zawodników reprezentującym służby
mundurowe.
 - Grzegorz Kantor zajął czwarte miejsce w kategorii wagowej +125 kg
osiągając wynik 190 kg.

 W Złotoryi obecni byli również inni członkowie międzyleskiego klubu
"SUDETY" :

 - Krzysztof Halczyk który pełnił rolę sędziego zawodów
 - Jacek Stańczyk który swym wieloletnim zawodniczym doświadczeniem
prowadził drużynę SUDETÓW w tych zawodach.

 Gratulujemy i dziękujemy !!!

 Ze sportowym pozdrowieniem KH

 

9.jpeg   7.jpeg  5.jpeg  4.jpeg

3.jpeg  2.jpeg  

http://www.e-powerlifting.com/?p=1836

***********************************************************************************

„Moja Dwunastka”

DSC_0184.jpeg

Dnia 10 listopada 2012 r.  na Stadionie Miejskim im A. Skowrona w Międzylesiu odbyła się impreza biegowa pod nazwą „Moja Dwunastka”, której towarzyszyło hasło:
„Życie jest ruchem a ruch jest życiem”. Jej pomysłodawca i główny organizator Zarząd Klubu Sportowego MLKS Sudety Międzylesie akcją tą ma nadzieję zachęcić mieszkańców Gminy Międzylesie do aktywnego spędzania czasu wolnego i zarazić ich modą na bieganie.

Na starcie stanęły 23 osoby w tym 11 osób dorosłych. Zanim wyruszyły na trasę wzięły udział w rozgrzewce przy muzyce poprowadzonej przez p. Katarzynę Grzybowską – Kania. Ich celem było pokonanie w ciągu 12 minut, jak największego dystansu. Każdy, w zależności od własnej kondycji fizycznej, mógł wybrać dla siebie jeden ze sposobów pokonywania trasy: bieg, marszobieg lub marsz. Honorowym starterem był Burmistrz Międzylesia p. Tomasz Korczak.

Po upływie regulaminowych 12 minut testu marszowo – biegowego nastąpiło skrupulatne podliczanie rekordów życiowych ustanowionych przez każdego zawodnika. Zostały one wpisane do pamiątkowych certyfikatów, wręczonych na zakończenie imprezy wszystkim uczestnikom. Po ukończonym biegu wszyscy zawodnicy byli bardzo zadowoleni a na ich twarzach gościł uśmiech, co jest jednym z dowodów na to, że aktywność fizyczna dostarcza dużo radości. Razem pokonaliśmy dystans ponad 39 km!!!

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprezy, a w szczególności UMiG i MGOK w Międzylesiu za pomoc w promocji imprezy, jej nagłośnieniu oraz obsłudze fotoreporterskiej, uczennicom Zespołu Szkół w Międzylesiu
za prowadzenie Biura Zawodów i wydawanie gorącej herbaty. Szczególne podziękowania należą się wszystkim startującym. Dzięki Wam wszystkim możemy śmiało powiedzieć,
że odnieśliśmy sukces.

Mamy nadzieję, że podczas kolejnej „Mojej Dwunastki”, która wystartuje już w sobotę 08 grudnia 2012 r. o godzinie 11.00, na starcie pojawi się więcej osób, chcących postawić na aktywny wypoczynek i zdrowy styl życia. Serdecznie zapraszamy już dziś.

 

DSC_0149.jpeg  DSC_0155.jpeg  DSC_0175.jpeg  DSC_0183.jpeg

DSC_0187.jpeg  DSC_0195.jpeg  DSC_0222.jpeg  DSC_0196.jpeg

DSC_0200.jpeg  DSC_0211.jpeg  DSC_0237.jpegDSC_0244.jpeg

DSC_0246.jpeg  DSC_0266.jpeg  DSC_0255.jpeg  DSC_0273.jpeg

DSC_0280.jpeg

***********************************************************************************

 OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI 2012R.

Gminne obchody Święta Niepodległości rozpoczęły się uroczystą msza św. w  kościele parafialnym  w intencji ojczyzny .Po mszy wszyscy uczestniczy przeszli pod obelisk Sybiraków, gdzie „Ciszą” w wykonaniu Piotra Chrobaka uczczono poległych w obronie ojczyzny a burmistrz Tomasz Korczak  złożył pod pomnikiem  kwiaty. Część artystyczna obchodów odbyła się w MGOK  na którą Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej z Bystrzycy Kł  przygotowali koncert .W trakcie koncertu wystąpiła Bernadetta Kantor –zagrała na gitarze, Piotr Olczyk na akordeonie, a następnie wystąpił Dziewczęcy Zespół Wokalny  pod dyrekcją Renaty Fiałkowskiej Dumy, a akompaniowała  pani Angelika Rembowiecka. Koncert jak zwykle wzbudził wielki aplauz i liczne brawa.

W godzinach od 11.00 do 16.00 na małej Sali  swoje kolekcje udostępnili zwiedzającym pan Bogdan Kozłowski z  wystawą „Orły Polskie” i pan Damian Czaprowski  z wystawą militarną Straży Granicznej i Straży Pożarnej. Wystawę obejrzało ok.200osób. Panom wystawcom dziękujemy za udostępnienie kolekcji, która była wspaniała lekcją historii.

 

DSC_0300.jpeg  DSC_0315.jpeg  DSC_0319.jpeg  DSC_0325.jpeg

DSC_0334.jpeg  DSC_0365.jpeg  DSC_0373.jpeg  DSC_0389.jpeg

DSC_0392.jpeg  DSC_4310.jpeg  DSC_4277.jpeg  DSC_4368.jpeg

DSC_4385.jpeg  DSC_4392.jpeg

***********************************************************************************

Wspólny przetarg na dostawę energii elektrycznej

Aż 111 jednostek samorządu terytorialnego, w tym Gmina Międzylesie, wzięła udział we wspólnym przetargu na dostawę energii elektrycznej. Grupa Zakupowa została utworzona pod przewodnictwem Prezydenta Miasta Lubina Roberta Raczyńskiego. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało zakończone 03 października 2012r. Najlepsza oferta została złożona przez PGE Obrót S. A. (oddział w Skarżysku Kamiennej). Umowy z nowym dostawcą energii zaczną obowiązywać od nowego roku. Oszczędności dla Gminy Międzylesie, wraz z jednostkami organizacyjnymi, szacowane są na poziomie około 25% w stosunku do ponoszonych do tej pory wydatków. W dniu 06 listopada 2012r. w Centrum Kultury Muza w Lubinie odbyła się konferencja włodarzy powiatów, miast i gmin, podsumowująca wyniki przetargu. Gminę Międzylesie reprezentował burmistrz Tomasz Korczak. Dziękując sobie za efekty dotychczasowej współpracy, już teraz uczestnicy spotkania wyrazili chęć do podejmowania dalszych wspólnych przedsięwzięć, które przyniosą kolejne oszczędności dla budżetów poszczególnych jednostek.

DSC02676.jpeg  DSC02687.jpeg  DSC02692.jpeg

DSC02696.jpeg  DSC02699.jpeg
 

***********************************************************************************

 

EKO - DZIECI SEGREGUJĄ SMIECI

DSCF5034.jpeg

 

 

 

Dzięki uzyskanej dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu MGOK w Międzylesiu  zrealizował projekt ekologicznego „Eko-dzieci segregują śmieci” Projekt skierowany był do dzieci, młodzieży  i dorosłych z terenu miasta i gminy Międzylesie. Celem tego przedsięwzięcia  była  ekologiczna edukacja zwiększająca  szanse na zmianę stylu zachowania – z wyrzucania bezsensowego śmieci  w    codzienny, ekologiczny styl życia

 

 

 

W ramach projektu przeprowadzono konkurs  fotograficzny „Co ziemię szpeci” mający na celu  zlokalizowanie dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy Międzylesie  . Uczestnicy  konkursu zrobili   ich plan sytuacyjny, opis i fotografię. Przeprowadzono także konkurs plastyczny. Od września do końca października br.  w placówkach oświatowych przeprowadzono  warsztaty edukacyjne  o tematyce segregacji odpadami, o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.  Nauczono uczestników warsztatów obsługi zgniatarek Omega  do plastikowych butelek , puszek i kartonów od napoi. W warsztatach udział wzięło 250 uczestników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 10 września do 29 października br.   przeprowadzono  konkurs selektywnej zbiórki odpadami( nakrętki plastikowe i baterie). Zebrano ponad 220 kg odpadów.

 

 

 

 

 

 

 

 

Niezwykle atrakcyjne dla dzieci i młodzieży okazała się wycieczka do skupu złomu firmy J-and-y w Międzylesiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 października w pomieszczeniach MGOK w Międzylesiu odbył się  finał projektu „Eko dzieci segregują śmieci” podczas którego zaprezentowano prace plastyczne, fotograficzne  i przedstawienie  teatralne „Dbajmy o naszą Planetę” . Ogłoszono wyniki konkursów a zwycięzcom  wręczono nagrody.

Realizacja projektu  możliwa była dzięki wsparciu  finansowemu
 i merytorycznemu partnerów projektu firmie J-and-y , ZGKiM w  Międzylesiu.

 

 

 

 

DSCF5008.jpeg  DSCF5010.jpeg  DSCF5012.jpeg

DSCF5014.jpeg  DSCF5021.jpeg  DSCF5025.jpeg

DSCF5033.jpeg  DSCF5035.jpeg  DSCF5040.jpeg

***********************************************************************************

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Międzylesiu – 30.10.2012 r.

Początek posiedzenia Rady Miejskiej w Międzylesiu bardzo uroczysty. Podziękowania, dyplomy, honorowe odznaczenia….

Pan Jerzy Kyś, rolnik z Międzylesia, otrzymał odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa”, nadaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a wręczaną przez senatora Stanisława Jurcewicza;

PIC09221.jpeg  PIC09222.jpeg  PIC09224.jpeg

 

Uroczyste pożegnanie Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Goworowie Pana Romana Boos w związku z przejściem na emeryturę. Podczas swojej 44 – letniej pracy Pan Roman Boos przyczynił się do rozwoju szkolnictwa jako inspektor, nauczyciel i dyrektor.

 

  PIC09198.jpeg  PIC09203.jpeg  PIC09212.jpeg

 

 Podziękowania dla laureatów i wyróżnionych w konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska 2012”, organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:

      za I-sze miejsce w kategorii „ Najpiękniejsza zagroda wiejska „– zagroda Państwa Grażyny i Dariusza Jesionowskich z Goworowa,

PIC09238.jpeg  PIC09239.jpeg

 

      za I-sze miejsce w kategorii „ Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi - wieś Smreczyna „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przez mieszkańców miejscowości”

PIC09229.jpeg  PIC09233.jpeg  PIC09234.jpeg

 

    za otrzymane wyróżnienia od moderatora dla:

-  wsi Różanka, która startowała w kategorii „Najpiękniejsza wieś”

PIC09244.jpeg  PIC09245.jpeg

 

- dla wsi Goworów w kat. „ Najlepszy start w Odnowie Wsi” - „Festyn integracyjny z byłymi wychowankami Domu Dziecka”,

PIC09251.jpeg  PIC09252.jpeg

 

oraz podziękowanie dla sołectwa wsi Długopole Górne za realizację projektu „Remont świetlicy wiejskiej”

PIC09255.jpeg  PIC09256.jpeg

 

Prezes Władysław Mendel i naczelnik Artur Mendel z Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszkowie przekazali Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie Tomaszowi Korczakowi puchar przechodni Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku na zajęcie I miejsca w zawodach Powiatowych Jednostek OSP RP w 2012 r. Domaszkowscy strażacy wygrywali zawody przez trzy kolejna lata, więc puchar pozostaje na stałe w OSP Domaszków.

PIC09268.jpeg  PIC09267.jpeg

 Odznaka Honorowa Sybiraka dla Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie w uznaniu zasług dla Związku Sybiraków nadana przez Zarząd Główny Związku Sybiraków

 odznaka.jpeg

 ***********************************************************************************

 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Boboszowie

W dniu 29 października 2012 r. o godz. 12.oo, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, reprezentowany przez rzecznika prasowego - Panią Magdalenę Łońską wraz z osobami uczestniczącymi w realizacji projektu pn. „Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego w Boboszowie przeprowadził spotkanie informacyjno-konsultacyjne z udziałem zainteresowanych stron, w tym również i gminy Międzylesie.

Najważniejsze informacje przekazane przez inwestora o projekcie:

PDFBoboszow-1.pdf (2,52MB)

Przedstawiciele inwestora na bieżąco odpowiadali na zadawane pytania. W przypadkach, gdzie jednoznaczna odpowiedź nie mogła być udzielona – RZGW  pisemnie powiadomi strony.

30.10.2012 r.

 

***********************************************************************************

PROJEKTY Z FUNDUSZU SOŁECKIEGO

 

Już trzeci rok z rzędu sołectwa z terenu Gminy Międzylesie realizują swoje projekty ze środków Funduszu Sołeckiego. Część z nich jest już zakończona, niektóre są na etapie finalizacji. I tak na przykład społeczność Jaworka, Niemojowa, Jodłowa, czy Gniewoszowa remontuje i doposaża świetlice, a mieszkańcy Domaszkowa zamontowali nowe okna w Przedszkolu (10 sztuk) oraz wymieniają pokrycie dachowe na budynku OSP. Dużym powodzeniem w roku bieżącym cieszą się tereny rekreacyjne i ich urządzanie poprzez budowę wiat. Takie działania zostały podjęte przez sołectwa z Boboszowa, Nagodzic i Różanki. W Długopolu Górnym natomiast zakończono urządzanie placu wokół świetlicy oraz wymieniono zniszczoną podłogę w świetlicy, dzięki czemu pomieszczenie w bardzo dużym stopniu zyskało na estetyce i wizerunku.

Pełne sprawozdanie ze wszystkich realizowanych projektów ze środków Funduszu Sołeckiego zostanie opublikowane w najbliższym czasie
 
 Długopole Górne
 
D-le przed świetlicą 3.jpeg  D-le przed świetlicą 4.jpeg  D-le przed świetlicą 6.jpeg
 
Nagodzice
 
Nagodzice wiata.jpeg  Nagodzice wiata 2.jpeg  Nagodzice wiata 7.jpeg
 
Domaszków
 
remiza D-ków.jpeg  remiza D-ków 4.jpeg  remiza D-ków 3.jpeg
 
Gniewoszów
 
świetlica Gniewoszów.jpeg  świetlica Gniewoszów 3.jpeg  świetlica Gniewoszów 5.jpeg
 
Jaworek
 
świetlica Jaworek.jpeg  świetlica Jaworek 6.jpeg  świetlica Jaworek 7.jpeg
 
Różanka
 
wiata Różanka.jpeg  wiata Różanka 3.jpeg
 
 
***********************************************************************************
 
 
 

REMONTY NA UJĘCIU WODY W GOWOROWIE

Na ujęciu wody w Goworowie oraz w jego obrębie trwają jednocześnie dwie inwestycje. Pierwsza realizowana przez Gminę Międzylesie polega na odbudowie urządzeń hydrotechnicznych oraz montażu oprzyrządowania służącego do automatycznej dezynfekcji wody. Zadanie dofinansowane jest z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, przy udziale środków własnych gminy. Wykonawcą prac jest firma JATAX Sp. z o.o. z Kłodzka.

Druga inwestycja prowadzona jest natomiast przez Nadleśnictwo Międzylesie, a jej zakres to m.in. remont i modernizacja zbiornika małej retencji obejmująca wykonanie odwodnienia czaszy zbiornika (drenaż i studnia), częściowej wymiany i uszczelnienia grobli z dowiezieniem materiału uszczelniającego oraz ubezpieczenie dna i skarp.

ujŕcie Goworˇw.jpeg   ujŕcie Goworˇw 2.jpeg  ujŕcie Goworˇw 4.jpeg

ujŕcie Goworˇw 5.jpeg  ujŕcie Goworˇw 6.jpeg

ujŕcie Goworˇw 9.jpeg  ujŕcie Goworˇw 12.jpeg  ujŕcie Goworˇw 13.jpeg

 
***********************************************************************************
 
CERTYFIKAT  ISO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE
 
 
 

     Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu kolejny raz uzyskał Certyfikat ISO jako dowód, że system zarządzania w urzędzie spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009  w zakresie:

 ·            realizacji zadań własnych i zleconych, służących 
        zaspokojeniu potrzeb i oczekiwań wspólnoty lokalnej,
 ·       świadczenia usług dla klientów indywidualnych oraz instytucji i firm w ramach realizacji zadań o charakterze publicznym.

Certyfikat przyznawany jest na 3 lata, aktualny ważny jest do lipca 2015 r. Po upływie tego okresu zostanie przeprowadzony ponowny audyt certyfikacyjny, mający na celu sprawdzenie  czy urząd nadal spełnia założenia normy ISO.

Założenia normy ISO to między innymi:

·         przestrzeganie zasad ustanowionego systemu zarządzania jakością na każdym stanowisku pracy oraz ciągłe doskonalenie systemu,

·         zagwarantowanie klientom rzetelnej, terminowej i zgodnej z obowiązującymi przepisami usługi,

·         wykorzystywanie wiedzy o potrzebach klienta dla doskonalenia świadczonych usług,

·         kształtowanie u pracowników świadomości o odpowiedzialności za jakość wykonywanej pracy.

Uzyskanie   Certyfikatu   ISO   nie stanowi  zakończenia  etapu  doskonalenia  systemu zarządzania jakością usług, gdyż  jest to proces ciągły i stale ulepszany w oparciu o zidentyfikowane potrzeby mieszkańców oraz o wnioski uzyskiwane
z przeprowadzanych audytów wewnętrznych.

 Doskonalenie jakości usług wymaga stosowania sprawdzonych metod w pracy, które zagwarantują, że urząd będzie działał lepiej w celu spełnienia oczekiwań klienta.

 

*********************************************************************************

 

 

 

DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W KAMIEŃCZYKU OTWARTE

 

Od 2 października br. drogowe przejście graniczne Kamieńczyk – Mladkov-Petrovičky jest już oficjalnie oddane do użytku po modernizacji. Jednak Czesi od swojej strony postawili znak „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych” i „zakaz wjazdu motocykli”, co znacznie – póki co – zmniejsza funkcjonalność przejścia.                        

  Najdziwniejsze jest jednak to, że – jak podaje mający wiedzę o przygranicznej turystyce w tzw. „małym palcu” Marek Gałowski, że przejście owo już od pięciu lat funkcjonuje jako drogowe (do 3,5 tony! ) na prawie wszystkich czeskich mapach !

 

Przebudowę przejścia w Kamieńczyku, oraz remont mostu w Niemojowie zrealizowano w ramach projektu „Strefa Schengen po pięciu latach” („Schengenský prostor po 5 letech”). Partnerzy w projekcie to: Královéhradecký kraj, Pardubický kraj i Powiat Kłodzki.

 

 

jpg 064.jpeg   jpg 108.jpeg

jpg 075.jpeg

*********************************************************************************

 

LESICA NOWA NAWIERZCHNIA

PIC09072.jpeg  PIC09071.jpeg  PIC09070.jpeg

PIC09069.jpeg

Nową nawierzchnię asfaltową na odcinku 1,3km uzyskała droga powiatowa w Lesicy. I etap remontu w/w drogi możliwy był dzięki pozyskaniu przez Starostwo Powiatowe dofinansowania na usuwanie szkód powodziowych powstałych w latach ubiegłych. Wykonawcą prac była firma Heilit+Woerner Budowlana sp. z o.o., ul. Lipowa 5a, Wysoka, 52-200 Wrocław. Wartość zadania wyniosła 927 181,27 zł. brutto.

 

*********************************************************************************

REGULACJA NYSY KŁODZKIEJ

PIC09095.jpeg  PIC09092.jpeg  PIC09093.jpeg

PIC09091.jpeg  PIC09090.jpeg

      Trwają prace w zakresie regulacji rzeki Nysa Kłodzka na odcinku blisko 1,5 km od miejscowości Roztoki w kierunku Długopola Górnego (ujście potoku Różanka) . Inwestorem jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wykonawcą natomiast, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, firma SKANSKA S.A. Zakres wykonywanych prac to m.in. wycinka i karczowanie drzew w korycie rzeki oraz jego obrębie, uszczelnienie brzegów, skarp i dna betonem, i narzutem kamiennym. Planowany termin zakończenia zadania to listopad 2013 roku.

 

 

 

IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP

DSC05473 modified.jpeg

W niedzielę 30 września 2012 r. po raz dziewiąty odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP z terenu powiatu kłodzkiego, których gospodarzem była Ścinawka Dolna w gminie Radków. W zawodach wzięło udział 10 jednostek z terenu powiatu, reprezentujących poszczególne gminy. Przedstawicielem naszej gminy była jednostka OSP Domaszków, która broniła tytułu Mistrza Powiatu Kłodzkiego z roku 2010 i 2011. Najlepszy wynik w sztafecie oraz rekordowy czas 23,7 sekundy, osiągnięty w bojówce, sprawiły, że domaszkowscy strażacy w  po raz trzeci z rzędu stanęli na najwyższym podium zawodów, zdobywając już na stałe Puchar Przechodni Komendanta Powiatowego PSP w Kłodzku. Zwycięzcy otrzymali również indywidualne nagrody rzeczowe oraz puchar pamiątkowy za zajęcie I miejsca. Drugie miejsce wywalczyła OSP Szczytna, trzecie OSP Trzebieszowice. Gratulujemy!

 

DSC05410 modified.jpeg  DSC05412 modified.jpeg  DSC05463 modified.jpeg  SAM_1351 modified.jpeg  SAM_1399 modified.jpeg

 

 

 

Trwają prace związane z  remontem  ujęć wody w Długopolu Górnym i Goworowie, oraz drogi gminnej w części łącznika ulic Słowackiego z Mickiewicza w Międzylesiu. Inwestycje realizowane są przy udziale środków z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dofinansowanie kształtuje się na poziomie 80% wartości zadań.

PIC09006.jpeg  PIC09009.jpeg  PIC09005.jpeg

PIC09003.jpeg     
          Remont ujęcia w Długopolu Górnym obejmuje odbudowę miejsc poboru wody wraz ze stacją uzdatniania wody. W Goworowie natomiast odbudowane zostaną urządzenia hydrotechniczne i zamontowane zostanie oprzyrządowanie służące do automatycznej dezynfekcji wody. Prace remontowe zakończone zostaną z końcem bieżącego roku.

*********************************************************************************

        
  Remont drogi gminnej w części łącznika ulic Słowackiego z Mickiewicza w Międzylesiu

PIC08960.jpeg  PIC08964.jpeg  PIC08961.jpeg

PIC08958.jpeg

obejmuje przebudowę drogi  o nawierzchni gruntowej na asfaltową na odcinku 85 mb.  Planowany termin wykonania prac to 31 października br.

*********************************************************************************

 

SYBIRACY OBCHODZĄ 73 ROCZNICĘ...

Z okazji 73 rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę w kościele parafialnym w Międzylesiu  odbyła się uroczysta msza św. w intencji Sybiraków, następnie przy obelisku na cmentarzu parafialnym uczczono pamięć poległych minutą ciszy. Po uroczystościach w sali MGOK odbyło się spotkanie z Sybirakami, podczas którego Prezes Związku Sybiraków Pan Jerzy  Kobryń  w uznaniu zasług dla Związku Sybiraków wręczył  Odznakę Honorową Sybiraka  dla Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu  oraz dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Międzylesie. Dyplomy odebrał Burmistrz Tomasz Korczak. Następnie zebrani obejrzeli  film dokumentalny -wspomnienie z zesłania na Syberię-pt: ” Drogami Pamięci”.

 

DSCF4767.jpeg  DSCF4770.jpeg  DSCF4772.jpeg 

DSCF4773.jpeg  DSCF4769.jpeg

*********************************************************************************

REMONT MURU OPOROWEGO W KORYCIE POTOKU DOLNA W MIĘDZYLESIU

 

W Międzylesiu przy ul. Syrokomli trwają prace związane z popowodziowym remontem muru oporowego w korycie potoku Dolna na odcinku 170 m. Prace wykonuje firma - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe Hydro – Bud Goworów 91, 57-530 Międzylesie za cenę 71.572,59 zł. Termin wykonania robót do 26.10.2012.

Zakres prac obejmuje:

1.      wycinka krzewów (0,10 ha), wycinka drzew (23 szt.),

2.      rozbiórka elementów betonowych (1,00 m3),

3.      wykopy (580,00 m3), formowanie skarp (300,00 m2), transport mas ziemnych do 1km (380,00 m3),

4.      fundamentowanie (8,75 m3), mury oporowe kamienne (16,25 m3), spoinowanie murów kamiennych (28,12 m2), narzuty kamienne (94,15 m3), gurt denny (0,30 m3).

Inwestorem zadania jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

 

PIC08943.jpeg  PIC08942.jpeg  PIC08940.jpeg  PIC08939.jpeg

 PIC08938.jpeg

*********************************************************************************

 

wścieklizna pismo.jpeg 

wskazówki wściekizna.jpeg

*********************************************************************************

ZAWODY STRAŻACKIE W GMINIE MIĘDZYLESIE

            W sobotni poranek (8 września 2012 r.) przeprowadzono gminne zawody sportowo-pożarnicze na stadionie A. Skowrona w Międzylesiu. W zawodach wzięło udział łącznie 15 drużyn:

  1. Ochotnicze Straże Pożarne (mężczyźni): Długopole Górne, Domaszków, Goworów, Jaworek, Międzylesie,
  2. Ochotnicze Straże Pożarne (kobiety):Domaszków,
  3. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (chłopcy): Długopole Górne, Domaszków, Goworów, Międzylesie,
  4. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (dziewczęce): Domaszków, Międzylesie,
  5. Zaproszone jednostki Ochotnicze Straże Pożarne: Prostredni Lipka, Lichkov (kobiety, mężczyźni).

            Drużyny zmierzyły się ze sobą w sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniach bojowych. Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

w kategorii OSP mężczyźni:

1 miejsce – Domaszków

2 miejsce – Międzylesie

3 miejsce – Goworów

4 miejsce – Długopole Górne

5 miejsce – Jaworek

 w kategorii MDP chłopcy:

1 miejsce – Domaszków

2 miejsce – Goworów

3 miejsce – Międzylesie

4 miejsce – Długopole Górne

w kategorii MDP dziewczęta:

1 miejsce – Domaszków

2 miejsce – Międzylesie

 

            Najlepsza drużyna męska, które wygrała zawody gminne weźmie udział w zawodach na szczeblu powiatowym. Zawody zorganizowane zostały w sposób profesjonalny i przebiegały w sportowej atmosferze, wyzwoliły ducha walki, rywalizacji i dobry humor wśród uczestników. Duch sportowej rywalizacji, przy towarzyszącej muzyce płynącej z głośników, udzielił się również zgromadzonym kibicom, którzy z zapałem dopingowali startującym drużynom. Do komisji sędziowskiej nie wpłynęły żadne protesty. Około godziny 14:30 zawody sportowo-pożarnicze dobiegły końca. Jednostki OSP ustawiły się w szeregu na murawie boiska, gdzie asp. sztab. Piotr Budnik jako przewodniczący komisji odczytał wyniki. Kolejno nastąpiło uhonorowanie dyplomami oraz rozdanie pucharów, które wręczył: Burmistrz Tomasz Korczak, Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Marcinek, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku Ryszard Lewandowski, Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu Ryszard Drozd.

DSCF4634.jpeg  DSCF4638.jpeg  DSCF4641.jpeg  DSCF4640.jpeg

DSCF4645.jpeg  DSCF4644.jpeg  DSCF4654.jpeg  DSCF4659.jpeg

DSCF4661.jpeg  DSCF4666.jpeg  DSCF4672.jpeg  DSCF4678.jpeg

DSCF4682.jpeg  DSCF4691.jpeg  DSCF4702.jpeg  DSCF4711.jpeg

DSCF4722.jpeg  DSCF4729.jpeg  DSCF4734.jpeg  DSCF4742.jpeg

DSCF4760.jpeg

 

*********************************************************************************

W dniu 2 września br. na dożynkach powiatowych w Wambierzycach, gminę Międzylesie reprezentował zespół „Długopolanie” z Długopola Górnego, który ośpiewał przywieziony ze sobą wieniec dożynkowy sołectwa Dł.Górne.

Zespół wystąpił też dwukrotnie na scenie ze swoim krótkim koncertem. A na scenie zespołom ludowym towarzyszyła Małgorzata Majeran-Kokott, prowadząca w każdą niedzielę Listę Przebojów Ludowych w Radiu Wrocław.
Pierwsze miejsce, komisja konkursowa przyznała dla wieńca Gminy Radków. Istotnie okazały. 
 
Zdjŕcie2014.jpeg Zdjŕcie2015.jpeg Zdjŕcie2016.jpeg Zdjŕcie2018.jpeg
Zdjŕcie2019.jpeg Zdjŕcie2020.jpeg Zdjŕcie2026.jpeg Zdjŕcie2031.jpeg
Zdjŕcie2032.jpeg Zdjŕcie2038.jpeg Zdjŕcie2041.jpeg Zdjŕcie2047.jpeg
Zdjŕcie2050.jpeg Zdjŕcie2052.jpeg Zdjŕcie2054.jpeg Zdjŕcie2056.jpeg
Zdjŕcie2060.jpeg
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 712
W tym miesiącu: 51547
Od początku: 24242564
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne