Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sekretarz

SEKRETARZ

nr. pok. 6 (I p.), tel. wew. 16

Samodzielny pracownik - mgr Aleksandra Kruk

Zakres prowadzonych spraw:

► zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania Urzędu,
► zapewnienie zgodności funkcjonowania Urzędu z obowiązującym porządkiem prawnym,
► organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań komórek organizacyjnych,
► nadzór przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
► nadzór prowadzenia archiwum,
► nadzór przestrzegania zasady załatwiania spraw obywateli,
► nadzór spraw związanych ze skargami i wnioskami obywateli,
► zapewnienie publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich gminnych informacji,
► sprawy repatriacji,
► nadzór współpracy z organizacjami pozarządowymi,
► wydawanie świadectw pracy - na podstawie dokumentów archiwalnych (byłym pracownikom),
► sprawy praktyk i staży odbywanych w Urzędzie.

Masz zapytanie, chcesz wiedzieć więcej ?

Napisz na adres:

z dopiskiem "Sekretarz"