Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Sekretarz

SEKRETARZ

nr. pok. 6 (I p.), tel. wew. 16

Samodzielny pracownik - mgr Aleksandra Kruk

Zakres prowadzonych spraw:

► zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania Urzędu,
► zapewnienie zgodności funkcjonowania Urzędu z obowiązującym porządkiem prawnym,
► organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań komórek organizacyjnych,
► nadzór przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
► nadzór prowadzenia archiwum,
► nadzór przestrzegania zasady załatwiania spraw obywateli,
► nadzór spraw związanych ze skargami i wnioskami obywateli,
► zapewnienie publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz wszelkich gminnych informacji,
► sprawy repatriacji,
► nadzór współpracy z organizacjami pozarządowymi,
► wydawanie świadectw pracy - na podstawie dokumentów archiwalnych (byłym pracownikom),
► sprawy praktyk i staży odbywanych w Urzędzie.

Masz zapytanie, chcesz wiedzieć więcej ?

Napisz na adres:

z dopiskiem "Sekretarz"

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5461
W tym miesiącu: 35157
Od początku: 15689896
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne