Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kamieńczyk

Sołectwo Kamieńczyk,

 

 

KAMIEŃCZYK - (500-680 m) wieś położona nad potokiem Ka­mionka, założona w 1564r. przez braci Dawida i Michała Tschirnhausów. Pod koniec XIX w. liczyła ponad 500 mieszkańców, później z biegiem czasu zaczęła się wyludniać, a dzisiaj mieszka tu 100 osób. We wsi znajduje się kilka chat będących przykładem budownictwa wiejskiego z końca XVIII w. oraz jeden z czterech kościółków drewnianych na Ziemi Kłodzkiej. Wzniesiony w 1710 r. jako kościół pogrzebowy na cmentarzu, obecnie filialny pod wezwaniem św. Michała. Budowla w całości drewnia­na, nakryta dwuspadowym dachem gontowym z wysoką wieżą, zakończo­ną cebulastym hełmem. Wewnątrz ołtarz główny z ok. 1720 r. kupiony wraz z amboną w 1740 r. z kościoła w Lichkove (Czechy). Prezbiterium oddzielone od nawy jedynie belką tęczową, zakończone trójbocznie. Polichromia empor i chóru przedstawia motyw wazonów kwiatowych o cechach ludowych. Rzeźba ludowa św. Anny Samotrzeciej z połowy XVIII w., ludowa Madonna (Czestmaka) z pierwszej polowy XIX w. Drewniany świecznik z Madonną w glorii, otoczoną przez putta trzymające lichtarze. Przez wieś przebiega obecnie szlak żółty z Międzylesia PKP do szlaku zielonego, biegnącego wzdłuż granicy państwa.