Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gajnik

Sołectwo Gajnik,

 

GAJNIK - (450-475 m) mała wieś położona u podnóża Masywu Śnieżnika, jest otoczona użytkami rolnymi, co daje jej charakter typowo rolniczy. Gajnik należy do parafii Roztoki i nie posiada kościoła. We wsi zachowało się sporo budynków mieszkal­nych, gospodarczych z przełomu XIX/XX w. Początki swego istnie­nia wieś bierze w XIV w. Związana była przez dłuższy czas z dobrami międzyleskimi, należąc kolejno do jego właścicieli. Przez krótki okres należała do państwa śnielińskiego, po jego upadku nadal należała do Międzylesia.

Przez wieś przebiega droga z Roztok do Goworowa i Międzylesia. Od 2005 roku prężnie działa Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Wsi Gajnik. Przy świetlicy wiejskiej wyremontowanej własnymi siłami społeczności wsi funkcjonuje zespół ludowy "Gaj" występujęcy nie tylko na terenie Gminy Międzylesie, ale i poza nią. W 2006 roku Gajnik był gospodarzem Gminnych Dozynek.