E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O II SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 20 MAJA 2024 R.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

informuje, że w dniu 20 maja 2024 r.

o godz. 9.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się

 

II SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. W sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Międzylesiu.

4.2. W sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Międzylesie.

             4.3. W sprawie przystąpienia do zmiany uchwały w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego  w obrębie Gajnik, część wschodnia, przyjętego Uchwałą Nr LIX/364/2023 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 marca 2023 r.

4.4. W sprawie określenia cen biletów wstępu na basen kąpielowy w Międzylesiu.

4.5. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.

4.6. W sprawie zmiany uchwały nr LXX/428/2023 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Międzylesie na lata 2024-2029.

4.7. W sprawie zarządzenia wyborów organów sołectw.

4.8. W sprawie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie.

  1. Wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie sesji. 

 

 

          Przewodnicząca                                                            

Rady Miejskiej w Międzylesiu                                                                                          

           Danuta Kałużna                                                             

 

 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2022, poz. 559 ze zm.) Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 855
W tym miesiącu: 31683
Od początku: 24380575
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne