E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O LXXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 20 MARCA 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

informuje, że w dniu 20 marca 2024 r.

o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się

 

LXXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.

5.2. W sprawie zmiany uchwały nr LXX/428/2023 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Międzylesie na lata 2024-2029.

             5.3. W sprawie zmiany Uchwały nr LXXI/432/2024 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 stycznia 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole-Zdrój – Długopole Górne”.o

             5.4. W sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3269D Nowa Wieś - Goworów na długości 1km".

5.5. W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Międzylesie w 2024 roku.

  1. Wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie sesji. 

 

 

 

Przewodniczący                                 

Rady Miejskiej w Międzylesiu                      

 Jerzy Marcinek                                  

 

 

 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2022, poz. 559 ze zm.) Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 767
W tym miesiącu: 31595
Od początku: 24380487
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne