E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O LXXII SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 29 LUTEGO 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

informuje, że w dniu 29 lutego 2024 r.

o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się

 

LXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. ws. zmian w budżecie gminy na rok 2024.

5.2. ws. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym usługi sąsiedzkie, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.

             5.3. ws. przyjęcia programu osłonowego Gminy Międzylesie "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024.

             5.4. ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Goworów, gmina Międzylesie.

5.5. ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach: Międzylesie i Lesica.

5.6. ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębach Długopole Górne, Dolnik, Goworów, Międzylesie, Nagodzice, Pisary, Smreczyna i Szklarnia, gmina Międzylesie.

  1. Zatwierdzenie Sprawozdań z pracy Komisji za rok 2023 i przyjęcie Planów pracy Komisji na rok 2024.
  2. Wnioski i zapytania.
  3. Zamknięcie sesji.

 

 

 

                                                                             Przewodniczący                                                    

                                                      Rady Miejskiej w Międzylesiu                                           

                                                                           Jerzy Marcinek                                                      

 

 

 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2022, poz. 559 ze zm.) Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 197
W tym miesiącu: 41408
Od początku: 24390300
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne