E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zapytanie ofertowe nr 1/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2024
z dnia 12 kwietnia 2024 r.
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

LOGO Polski Ład.png

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Różance zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn. „Remont dachu plebani w Różance” dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR RPOZ/2023/3278/PolskiLad na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Międzylesie.

KOD CPV

92522000-6 - Usługi ochrony zabytków i budynków historycznych

452619000-3 - Naprawa i konserwacja dachów

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:

PDFZapytanie ofertowe z dnia 12.04.2024 r.pdf (337,67KB)

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (74,00KB)

DOCZałącznik nr 2 - Wykaz robót.doc (83,50KB)

DOCZałącznik nr 3 - Wykaz osób.doc (82,50KB)

RTFZałącznik nr 4 - Punktowane doswiadczenie Wykonawcy.rtf (231,27KB)

DOCXZałącznik nr 5 - Projekt umowy.docx (67,98KB)

PDFZałącznik nr 6 - Projekt budowlany.pdf (3,45MB)

PDFZałącznik nr 7 - Decyzja DWKZ nr 857_2021.pdf (480,09KB)

PDFZałącznik nr 8 - Decyzja Starostwa Powiatowego w Kłodzku nr 55_XIII_B_2021.pdf (821,35KB)

PDFZałącznik nr 9 - Przedmiar robót.pdf (72,76KB)

Termin składania ofert: do 13 maja 2024 r. do godz. 15:00 w Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Różance, Różanka 15, 57-530 Międzylesie 

PDFInformacja z otwarcia ofert Różanka.pdf (285,52KB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Różanka.pdf (295,06KB)

OSOBA DO KONTAKTU: 

Ksiądz Rafał Masztalerz – proboszcz parafii  tel. 662 035 151;  e-mail.: rafal.masztalerz80@gmail.com;

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 752
W tym miesiącu: 31580
Od początku: 24380472
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne