E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O LXXI SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 30 STYCZNIA 2024 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

informuje, że w dniu 30 stycznia 2024 r.

o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się

LXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. ws. zmian w budżecie gminy na rok 2024.

5.2. ws. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 3235D Długopole Zdrój - Długopole Górne”.

5.3. ws. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym usługi sąsiedzkie, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

5.4. ws. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielonego wsparcia w powyższych formach dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

             5.5. Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy  zabytku.

             5.6. ws. udzielania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Anny w Boboszowie na zadanie pn. "Remont ołtarza głównego w  kościele filialnym pw. Św. Jana Chrzciciela w Jodłowie", na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

5.7. ws. udzielania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Marcina w Roztokach na zadanie pn. "Remont kościoła filialnego pw. Św. Piotra i Pawła w Goworowie ", na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

5.8. ws. udzielania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny w Różance na zadanie pn. "Remont plebani w Różance", na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.

5.9. ws. określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Międzylesie, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

  1. Wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie sesji.                                  

                                                               

                                                                                                                                           Przewodniczący                  

Rady Miejskiej w Międzylesiu 

  Jerzy Marcinek                

                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2022, poz. 559 ze zm.) Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 206
W tym miesiącu: 37810
Od początku: 24386702
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne