E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Badanie ankietowe z zakresu rolnictwa: Koniunktura w gospodarstwie rolnym

Główny Urząd Statystyczny prowadzi na terenie całego kraju badanie ankietowe z zakresu rolnictwa: Koniunktura w gospodarstwie rolnym.

Badanie jest prowadzone w dniach od 12 do 31 stycznia 2024 r.

Celem badania jest dostarczenie informacji o tym, jak rolnicy oceniają koniunkturę w minionym półroczu oraz jak prognozują koniunkturę w gospodarstwach rolnych w pierwszym półroczu 2024 r.

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

- samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach od 12 do 15 stycznia 2024 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl
- rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 16 do 31 stycznia 2024 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej wytypowane do tego badania mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
- samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach od 16 do 25 stycznia 2024 r., dostępnego na stronie: https://raport.stat.gov.pl
- rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach od 26 do 31 stycznia 2024 r.

Szczegóły dotyczące badania statystycznego znajdują się na stronie badań ankietowych: badania-ankietowe.stat.gov.pl.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 856
W tym miesiącu: 28764
Od początku: 24377656
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne