E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

ROK 2024 - ZAMÓWIENIA

Modernizacja obiektu publicznego pełniącego funkcję społeczno - kulturalną w Goworowie.

KOD CPV:

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

44221000-5 - Okna, drzwi i podobne elementy

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert 12.07.2024.pdf (292,19KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdf (294,10KB)DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy dla cz. I.docx (553,40KB)DOCXZałącznik nr 2 - formularz ofertowy dla cz. II.docx (553,35KB)DOCXZałącznik nr 3 - formularz ofertowy dla cz. III.docx (553,62KB)PDFZałącznik nr 4 - projekt umowy dla cz. I.pdf (245,41KB)PDFZałącznik nr 5 - projekt umowy dla cz. II.pdf (245,27KB)PDFZałącznik nr 6 - projekt umowy dla cz. III.pdf (245,10KB)PDFZałącznik nr 7 - przedmiar.pdf (183,26KB)PDFZałącznik nr 8 - przedmiar okno.pdf (508,38KB)DOCXZałącznik nr 9 - oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.docx (699,65KB)

Termin składania ofert: do dnia 12.07.2024 r. do godz. 10:00

*****************************************************************************************************************************************************

Zakup kosiarki - traktora (w ramach funduszu sołeckiego wsi Smreczyna) w ramach przedsięwzięcia pn.: "Zakup traktorka do koszenia i sprzętu AGD"

KOD CPV: 1631100-9 Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert 01.07.pdf (282,61KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe z dnia 21.06.2024 r.pdf (292,11KB)DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (553,26KB)PDFZałącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf (372,11KB)

Termin składania ofert: do dnia 01.07.2024 r. do godz. 12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinformacja z wyboru najkorzystaniejszej oferty 02.07.2024.pdf (286,79KB)

*****************************************************************************************************************************************************

Zakup kosiarki - traktorka (w ramach funduszu sołeckiego wsi Domaszków) w ramach przedsięwzięcia "Poprawa estetyki wsi Domaszków"

KOD CPV: 1631100-9 Kosiarki do pielęgnacji trawników, zieleni parkowej lub terenów sportowych

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe na zadanie inwestycyjne Zakup kosiarki - traktorka.pdf (222,10KB)

Załącznik nr 1: DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (553,21KB)

Załącznik nr 2: PDFZałącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf (362,54KB)

Termin składania ofert: do dnia 20 czerwca 2024 r. do godz. 11:00.

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert 20.06.pdf (282,73KB)

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty nr 2: PDFinformacja z wyboru najkorzystaniejszej oferty 21.06.2024.pdf (295,36KB)

**********************************************************************************************************************************************************

Zakup oraz dostawa środków uzdatniania, pielęgnacji i pomiarów parametrów wody basenowej dla Basenu kąpielowego w Międzylesiu oraz odbiór opróżnionych opakowań po zużytych środkach.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf (308,69KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (338,03KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDF1. Zapytanie ofertowe.pdf (301,72KB)DOCX2. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (274,51KB)PDF3. Załącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (175,26KB)

Termin składania ofert: do dnia 15 maja 2024 do godz. 10:00.

**********************************************************************************************************************************************************

Wykonanie dokumentacji Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla lasów należących do gminy Międzylesie

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe.pdf (705,62KB)

Załącznik nr 1: PDFzał nr 1 -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (274,96KB)

Załącznik nr 2: ODTzałącznik nr 2 - wykaz usług.odt (295,09KB)

Załącznik nr 3: ODTzałącznik nr 3 - formularz ofertowy.odt (298,93KB)

PDFumowa UPL - wzór.pdf (3,39MB)

KOD CPV: 77231100-9 - usługi zarządzania zasobami leśnymi

Termin składania ofert: do dnia 06 maja 2024 do godz. 10:00.

Informacja z otwarcia ofert: PDFinf. z otwarcia ofert- 06.05.2024.pdf (356,08KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf. o wyborze oferty- 08.05.2024.pdf (335,91KB)

**********************************************************************************************************************************

Doświetlenie działki rekreacyjnej nr 204 w miejscowości Pisary

KOD CPV - 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze oferty z dnia 28.03.2024.pdf (355,07KB)

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert:PDFSprostowanie informacji z otrwacia ofert z dnia 28.03.2024.pdf (331,72KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (371,48KB)

PDFzapytanie ofertowe.docx.pdf (449,25KB)

DOCXzal-nr-1-formularz-ofertowy.docx (678,71KB)

PDFumowa-lampy w Pisarach-wzór.pdf (7,28MB)

PDFprojekt_techniczny zał. nr 3.pdf (1,66MB)

PDFSTWIORB zał nr 4.pdf (1,15MB)

PDFprzedmiar zał. nr 5.pdf (1,99MB)

PDFprojekt_PZT_PAB zał nr 6.pdf (2,00MB)

DOCXZałącznik nr 7 - Wykaz robót budowlnych.docx (678,38KB)

DOCXZałącznik nr 8 -Wykaz osób.docx (677,61KB)

PDFsal-4-1.pdf (159,16KB)

PDFE_3_schemat_Pisary_204.pdf (326,63KB)

PDFelba-led.pdf (246,92KB)

PDFE_2_widok_PO_Pisary_204.pdf (205,89KB)

PDFE_1_PZT_Pisary_204.pdf (1,19MB)

Termin składania ofert: do dnia 26.03.2024 r. do godz. 11:00.

*********************************************************************************************************************************************************

Zakup i dostawa żarówek energooszczędnych w ramach zadania "Doświetlenie działki rekreacyjnej nr 204 w miejscowości Pisary"

KOD CPV: 31532920-9 - Żarówki i świetlówki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInf. z dn. 05.04.2024 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (425,81KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (384,42KB)

Zapytanie ofertowe: PDFZapytanie ofertowe.pdf (215,87KB)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy: DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (553,13KB)

Załącznik nr 2 - wzór umowy: PDFumowa-wzór-żarówki.pdf (1,31MB)

Wyjaśnienia z dnia 14.03.2024 r. do zapytania ofertowego: PDFWyjasnienia do zapytania ofertowego z dnia 14.03.2024.pdf (246,73KB)

Ogłoszenie o zmianie zapytania ofertowego: PDFogłoszenie o zmianie zap. ofert. - 15.03.2024.pdf (236,48KB)

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15 MARCA 2024 R.: PDFZapytanie ofertowe z dnia 15.03.2024 r.pdf (241,82KB)

Termin składania ofert do dnia 21.03.2024 r. do godz. 11:00 (w formie papierowej lub w formie elektronicznej)

*********************************************************************************************************************************************************

Usługi transportowe i załadunek materiałów budowlanych w roku 2024

KOD CPV 

60100000-9 - usługi w zakresie transportu drogowego.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Transport 2024.pdf (701,81KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert transport.pdf (741,72KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe_Transport 2024.1.pdf (132,19KB)DOCXFormularz ofertowy_Transport 2024.docx (23,29KB)PDFwzór umowy transport 2024.pdf (853,11KB)

Termin składania ofert do dnia 29.02.2024 r. do godz. 11:00

*******************************************************************************************************************************************************

Zakup tłucznia i niesortu do remontów dróg gminnych i wewnętrznych położonych na terenie gminy Międzylesie w 2024 r.

KOD CPV 

44113140-8 - Kamień drogowy

14212200-2 - Kruszywo

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert: PDFSprostowanie informacji z otwarcia ofert.pdf (672,75KB)

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (366,41KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert tłuczeń.pdf (418,11KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe_Tluczeń niesort 2024.1.pdf (178,72KB)DOCXFormularz ofertowy 2024.docx (23,82KB)PDFwzór umowy zakup tłucznia 2024.pdf (775,70KB)

Termin składania ofert do dnia 29.02.2024 r. do godz. 11:00

*******************************************************************************************************************************************************

"Usługi w zakresie wycen nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzylesie na 2024 r."

KOD CPV: 70123000-9 - Sprzedaż nieruchomości

Zapytanie ofertowe: PDFZaproszenie do postępowania- wyceny nieruchomości 2024.pdf (306,61KB)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy: DOCXZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx (699,37KB)

Załącznik nr 2 - umowa: PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (2,63MB)

Termin składania ofert: do dnia 17.01.2024 r. do godz. 10:00.

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert 2024.pdf (369,86KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2024.docx.pdf (419,12KB)

********************************************************************************************************************************************************

„Wykonywanie usług geodezyjnych dotyczących nieruchomości stanowiących własność Gminy Międzylesie na rok 2024”

KOD CPV: CPV – 71354000-4, CPV – 71355000-1, CPV – 71353200-9

Zapytanie ofertowe: PDFzapytanie ofertowe - geodezja Międzylesie 2024.pdf (342,67KB)

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy: DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (741,50KB)

Załącznik nr 2 - Umowa: PDFZałącznik nr 2 - umowa.pdf (2,52MB)

Termin składania ofert: do dnia 16.01.2024 r. do godz. 10:00.

Informacja z otwarcia ofert: PDFinformacja z otwarcia ofert - geodezja 2024.doc.pdf (388,42KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PDFinf o wyborze najkorzystn oferty - geodezja 2024.doc.pdf (396,61KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2728
W tym miesiącu: 53305
Od początku: 24402197
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne