E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O LXX SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 21 GRUDNIA 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

informuje, że w dniu 21 grudnia 2023 r.

o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się

 

LXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. W sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu na rok 2024.

4.2. W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Międzylesie na rok 2024.

4.3. W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Międzylesie na lata 2024-2029.

              4.4. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.

              4.5. W sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Międzylesie na rzecz ich użytkowników wieczystych oraz warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu.

  1. Wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie sesji. 

                       

           

 

Przewodniczący                                

Rady Miejskiej w Międzylesiu                     

 Jerzy Marcinek                                 

 

 

 

 

 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2022, poz. 559 ze zm.) Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 212
W tym miesiącu: 37816
Od początku: 24386708
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne