E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr 250/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia do stosowania nowego wydania Księgi Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie opartego na Normie ISO 9001 oraz wymaganiach w zakresie kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 250/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 8 grudnia 2023 roku

 

 

 

w sprawie zatwierdzenia do stosowania nowego wydania Księgi  Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością   w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie opartego na Normie ISO 9001 oraz wymaganiach w zakresie kontroli zarządczej

 

 

 Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. Z 2023r. poz. 40 z późn.zm.) oraz na podstawie  art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. Z 2023, poz. 1270 z późn. zm. ) i Komunikatu Ministra Finansów nr 23 z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych

 

zarządzam, co nastepuje:

 

§1

Zatwierdzam nowe wydanie Ksiegi Jakości Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie  opartego na Normie ISO 9001 oraz wymaganiach w zakresie kontroli zarządczej, wraz z Polityką Jakości

 

§2

Zobowiązuje wszystkich pracowników Urzędu do zapoznania się z treścią Ksiegi Jakości ZSZ wraz z załącznikami.

 

§3

Nadzór i koordynację nad realizacją postanowień Ksiegi Jakości ZSZ oraz aktualizację jej zapisów powierzam Pełnomocnikow ds. ZSZ oraz Koordynatorowi ds. ZSZ.

 

§4

Traci moc Zarządzenie nr 67A/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 27 marca 2017 roku  w sprawie zatwierdzenia do stosowania nowego wydania Ksiegi Jakości Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie opartego na Normie ISO 9001 oraz wymaganiach w zakresie kontroli zarządczej.

 

§5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Międzylesie, dnia 8 grudzień 2023r.

 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 589
W tym miesiącu: 38193
Od początku: 24387085
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne