E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O LXIX SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 30 LISTOPADA 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

informuje, że w dniu 30 listopada 2023 r.

o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się

 

LXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

 

    1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

5.1. W sprawie podatku od nieruchomości.

5.2. W sprawie opłaty targowej.

5.3. W sprawie podatku od środków transportowych.

5.4. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.

5.5. W sprawie zmiany Uchwały nr LVI/330/2022 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Międzylesie.

5.6. W sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Międzylesie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na 2024 rok.

5.7. W sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

5.8. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Niemojów, gmina Międzylesie.

5.9. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nagodzice, gmina Międzylesie.

    6. Wnioski i zapytania.

    7. Zamknięcie sesji.                       

           

 

 

 

Przewodniczący                                

  Rady Miejskiej w Międzylesiu                     

 Jerzy Marcinek                                 

 

 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2022, poz. 559 ze zm.) Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 618
W tym miesiącu: 31446
Od początku: 24380338
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne