E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O LXVI NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 11 WRZEŚNIA 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

Informuje, że w dniu 11 września 2023 r.

o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się

 

LXVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

 

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.

  1. Wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie sesji.  

 

 

 

 

 

                                                  Przewodniczący                                                

                                                  Rady Miejskiej w Międzylesiu                                       

                                                     Jerzy Marcinek                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2023, poz. 40 ze zm.) Obrady rady gminy są transmitowane  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 127
W tym miesiącu: 41338
Od początku: 24390230
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne