E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Ogłoszenie wyników pierwszego naboru wniosków w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029

 

1.jpeg

2.jpeg

27 kwietnia 2023 r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło wyniki pierwszego naboru w programie „Maluch +” 2022-2029.

W ramach niniejszego Programu, Gmina Międzylesie otrzyma środki finansowe z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) w kwocie 358 620,00 zł oraz z budżetu państwa na finansowanie podatku VAT w kwocie 48 385,00 zł, tj. łącznie 407 005,00 zł, na utworzenie 10 miejsc opieki w żłobku. Środki te zostaną przeznaczone na budowę rozbudowę  Samorządowego Żłobka w Międzylesiu.

Ogromnym wsparciem będzie  również dofinansowanie na utrzymanie przez okres 3 lat wszystkich nowo utworzonych miejsc opieki w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 (FERS), które wyniesie około 836 zł miesięcznie na każde z nowo utworzonych miejsc, łącznie 300 960,00 zł.

Celem programu „Maluch+” 2022-2029, jest stworzenie wysokiej jakości, dostępnej terytorialnie i przystępnej cenowo opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym – z niepełnosprawnościami lub wymagających szczególnej opieki. Cel, jakim jest wzrost dostępności miejsc opieki przyczynia się nie tylko do zwiększenia odsetka dzieci objętych opieką, ale także umożliwia łączenie życia zawodowego z rodzinnym i pozwala na zwiększenie zatrudnienia, zwłaszcza kobiet. Przedsięwzięcie stanowi element aktywnej polityki rodzinnej, którą realizuje Gmina Jerzmanowa.

Więcej Informacji znajduje się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-wynikow-pierwszego-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-maluch-2022-2029

 

3.jpeg

1.png

 

Program Maluch+ 2022-2029 jest finansowany z udziałem środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 – a także środków budżetu państwa.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 96
W tym miesiącu: 53274
Od początku: 24244291
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne