E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 163/2023 z dnia 24.08.2023 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika OSP w Roztokach

Zarządzenie Nr 163/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika OSP w Roztokach

Na podstawie art. 30  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie przyznawania świadczeń odszkodowawczych strażakom jednostek ochrony przeciwpożarowej i członkom ochotniczej straży pożarnej z tytułu uszczerbku na zdrowiu albo szkody w mieniu, a w przypadku ich śmierci przyznawania odszkodowania członkom ich rodzin (Dz. U.  nr 1 poz. 6) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję zespół w celu ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku z dnia 13 lipca 2023 r., któremu uległ Paweł Fąfara – strażak jednostki OSP w Roztokach w czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, w następującym składzie:

  1. Przewodniczący – Janusz Kosior – specjalista ds. bhp,
  2. Członek – Piotr Pokrątka –Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej,
  3. Członek – Krystian Urner – prezes OSP Roztoki.

§ 2.

Zespół powypadkowy wykonuje czynności określone w ww. rozporządzeniu w tym sporządza protokół powypadkowy najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia powołania. Protokół winien odpowiadać treści § 6 ust. 3 rozporządzenia oraz spełniać inne wymogi określone prawem.

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 24 sierpnia 2023 r.
 

 

Burmistrz
/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1126
W tym miesiącu: 44850
Od początku: 24393742
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne