E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 154/2023 z dnia 09.08.2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie

Zarządzenie Nr 154/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 9 sierpnia 2023 r.

  

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 63 ust. 13 i art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 900), zarządzam, co następuje:

§1

Powierza się Pani Elżbiecie Jadwisieńczak pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci w Domaszkowie na okres od dnia 1 września 2023 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

§2

Wysokość wynagrodzenia oraz inne warunki pracy zostaną określone odrębnie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 9 sierpnia 2023 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 231
W tym miesiącu: 50532
Od początku: 24305155
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne