E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Modernizacja placu zabaw w Domaszkowie i Międzylesiu

Sejmik Województwa Dolnośląskiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zadania realizowane przez gminy w zakresie projektów złożonych w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w 2023 roku. Dofinansowanie otrzymała również Gmina Międzylesie na zadanie pn. „Modernizacja placu zabaw w Domaszkowie i Międzylesiu.” Celem konkursu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Wartość zadania 87 000,00 zł, natomiast kwota przyznanej dotacji 40 000,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”

Projekt zakłada modernizację oraz doposażenie dwóch placów zabaw w największych miejscowościach na terenie gminy Międzylesie - w Domaszkowie oraz Międzylesiu.

Projekt zakłada wymianę przyrządów na nowoczesne, bezpieczne i dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku. Nowe urządzenia zapewnią większy komfort zabawy, służyć będą rozwojowi sprawności fizycznej i psychomotorycznej oraz integracji społecznej. Atrakcyjny, a zarazem bezpieczny plac zabaw jest naszą wspólną sprawą. Stan obecnych placów zabaw wymaga doinwestowania. Place zabaw zarówno w Międzylesiu jak i Domaszkowie są bardzo mocno eksploatowane przez dzieci i młodzież. Stojące tam przyrządy oraz urządzenia są w złym stanie technicznym. W Domaszkowie bliskość przedszkola i szkoły sprawia, że zarówno starsze jak i młodsze dzieci chętnie spacerują i bawią się na terenie, gdzie znajduje się plac zabaw, zarówno w godzinach funkcjonowania szkoły, jak i po jej zamknięciu. W Międzylesiu plac zabaw, który planujemy zmodernizować znajduje przy kompleksie sportowo – rekreacyjnym na basenie. Odbywa się tu większość imprez sportowych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym. Jest odwiedzany zarówno przez mieszkańców gminy jak i turystów, którzy coraz chętniej korzystają z wypoczynku w Kotlinie Kłodzkiej. Projekt zakłada jego modernizację i zakup urządzeń ze stali nierdzewnej odpornych na warunki atmosferyczne oraz wytrzymałego polietylenu. Nowe przyrządy, oprócz możliwości aktywnego wypoczynku, zapewnią dzieciom większy komfort zabawy, jak również zwiększą ich bezpieczeństwo. Na placu uwzględniono przyrządy do rozwoju ogólnej sprawności fizycznej i umysłowej, motoryki, koordynacji ruchowej oraz orientacji przestrzennej. Przewiduje się dostosowanie przyrządów do potrzeb dzieci w różnym wieku od tych najmłodszych po starsze.

22 czerwca 2023 r. została wybrana firma, która będzie realizowała zadanie za kwotę 76 823,25 zł

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2293
W tym miesiącu: 53128
Od początku: 24244145
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne