E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O LXIV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 13 LIPCA 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

Informuje, że w dniu 13 lipca 2023 r.

o godz. 9.00, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się

 

LXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

 

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1/ w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.

  1. Wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie sesji.  

 

 

 

 

 

                                                                       Przewodniczący                              

                                                         Rady Miejskiej w Międzylesiu                                                                  

                                                                       Jerzy Marcinek                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2023, poz. 40 ze zm.) Obrady rady gminy są transmitowane  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 591
W tym miesiącu: 591
Od początku: 23829708
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne