E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Raport o stanie gminy za 2022 r.

INFORMACJA

    Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie przedstawia każdego roku, w terminie  do 31 maja, Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport stanowi kompendium wiedzy o działalności Burmistrza w roku poprzednim i zawiera w szczególności  dane dot. realizacji polityk, programów, strategii, uchwał Rady Miejskiej oraz realizacji budżetu.

     Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos także mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos zobowiązany jest do złożenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Międzylesiu pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

     Zgłoszenie winno być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym sesję, podczas której  ma być przedstawiony raport. Mieszkańcy otrzymują głos wg kolejności złożonych zgłoszeń. Liczba mieszkańców, którzy mogą zabrać głos wynosi 15 osób.

Międzylesie, 05 czerwiec 2023 r.

 

ODTSTRONA TYT. RAPORT za 2022.odt (51,95KB)

DOCXRaport 2023 31 maj.docx (290,62KB)

  

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 879
W tym miesiącu: 59492
Od początku: 24314115
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne