E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O LX SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 28 KWIETNIA 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

informuje, że w dniu 28 kwietnia 2023 r.

o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się

 

LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

    1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1/ zmieniająca uchwałę nr LVIII/349/2023 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 28

       lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na

       terenie Gminy Międzylesie.

4.2/ w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/92/2019 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia

       20 grudnia 2019 r. zmienionej uchwałą Nr LVIII/350/2023 Rady Miejskiej w

       Międzylesiu z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu

       świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

       nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

4.3/ w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.

4.4/ w sprawie zmiany uchwały nr LVI/330/2022 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia

       20 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy

       Międzylesie.

4.5/ w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu

       Kłodzkiego na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3269D

       Dolnik – Międzylesie, na długości 1,44 km”.

5. Wnioski i zapytania.

6. Zamknięcie sesji.

           

 

    

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                Rady Miejskiej w Międzylesiu

                                                                                            Jerzy Marcinek  

   

 

 

 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023, poz. 40). Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 393
W tym miesiącu: 50694
Od początku: 24305317
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne