E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr  33/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 17 lutego 2023 r.


w sprawie ustalenia warunków ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego

 

      Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1834) w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z 11 sierpnia 2021 r.
o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie udostępnia informacje sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystania  na zasadach określonych w ustawie z 11 sierpnia 2021 r.
o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

§ 2

1. Informacje sektora publicznego udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta i gminy Międzylesie: www. miedzylesie.pl oraz na wniosek strony.

2. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego wymaga zachowania następujących warunków:

      1) informacja winna zawierać dane dotyczące źródła jej pozyskania, tj. podanie pełnej  
          nazwy: Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie;

      2) informacja nie może być modyfikowana;

      3)  w przypadku, gdy treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić  część
           w całości tekstu, należy zamieścić ją w formie cytatu, podając przypis informujący
            o źródle pochodzenia; 

      4)  należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji.

3.  Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zapewnia możliwość swobodnego wykorzystania utworu lub baz danych , tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub baz danych,
w całości lub części oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów, do których przysługują mu prawa autorskie pierwotne, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Ponowne wykorzystanie informacji o cechach utworu lub stanowiącej przedmiot praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub tworzącej bazę danych na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne przysługują Gminie Międzylesie, wymaga zamieszczenia informacji o imieniu, nazwisku lub pseudonimie twórcy, jeśli jest znany.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1195
W tym miesiącu: 36523
Od początku: 24385415
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne