E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O LVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 28 LUTEGO 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

informuję, że w dniu 28 lutego 2023 r.

o godz. 8.30, w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

plac Wolności 1, odbędzie się

 

LVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 

 

    1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1/ w spr. przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

4.2/ w spr. przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie.

4.3/ zmieniająca uchwałę nr XVI/92/2019 Rady Miejskiej w Międzylesiu w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

4.4/ w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Nowa Wieś, gmina Międzylesie.

4.5/ w spr. przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gajnik, gmina Międzylesie.

4.6/ w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów w obrębach Długopole Górne i Gajnik, gmina Międzylesie.

4.7/ w spr.  zmian w budżecie gminy na rok 2023.

    5. Zatwierdzenie sprawozdań z prac Komisji za rok 2022 i przyjęcie planów pracy

        Komisji na rok 2023.

6. Wnioski i zapytania.

    7. Zamknięcie sesji.          

                                                         

                                                                                            Przewodniczący

                                                                                Rady Miejskiej w Międzylesiu

                                                                                            Jerzy Marcinek          

           

 

                                                                                       

 

Art.  20, 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. 2023, poz. 40). Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 198
W tym miesiącu: 37802
Od początku: 24386694
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne