E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Twój e-PIT

Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków, aby rozliczyć swój podatek przy jej użyciu.

Usługa Twój e-PIT, a w niej zeznania za 2022 rok, będzie na Ciebie czekać od 15 lutego 2023 r. w e-Urzędzie Skarbowym, na stronie podatki.gov.pl.

W celu rozliczenia dochodów za 2022 r. z usługi Twój e-PIT mogą skorzystać podatnicy, którzy składają zeznanie:

-  PIT-37 lub PIT-38 - wykazując przychody z umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło lub przychodów kapitałowych,

- PIT-28 lub PIT-36, nie prowadzą działalności gospodarczej, ale składają te zeznania z uwagi na uzyskiwane przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą.

Zeznania podatkowe udostępniane w usłudze Twój e-PIT są przygotowywane na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową.

Po zalogowaniu się do usługi twój e-PIT, podatnik ma możliwość:

-odrzucić treść przygotowanej deklaracji i sporządzić ją samodzielnie  na portalu podatkowym korygując dane wskazane w przygotowanej deklaracji; po odrzuceniu deklarację należy złożyć samodzielnie lub przygotować ją na portalu podatkowym korygując wersję pierwotną;

- zaakceptować przygotowaną deklarację; akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji.

Podatnik  posiada przy tym możliwość wybrania opcji wspólnego rozliczenia się małżonków  oraz jako osoba samotnie wychowująca dzieci czy wskazania ulg podatkowych i odliczeń, które mu przysługują. Dzięki temu rozliczenie rocznego zeznania podatkowego jest proste i skupia się w pełni w ramach przygotowanego systemu.

Jeżeli uzyskujesz wyłącznie przychody za pośrednictwem płatnika i nie chcesz skorzystać z ulg czy odliczeń innych, niż wykazane automatycznie w usłudze (np. ulgi na dzieci) nie musisz się logować do usługi Twój e-PIT i akceptować zeznania. 2 maja 2023 roku takie rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane i uznane za złożone.

Jedynie zeznania PIT-28 i PIT-36 nie będą automatycznie akceptowane.

Ważne: podatek hipotetyczny

Podatek hipotetyczny będzie wyliczany automatycznie. Nie będzie to wymagało od podatników żadnej dodatkowej aktywności.

Do obliczenia hipotetycznego podatku będą wykorzystywane wyłącznie te dane, które podatnik wskazał w deklaracji PIT. Pod uwagę będą brane wszystkie podane przez podatnika ulgi i preferencje.

Jeżeli obliczony przez KAS hipotetyczny podatek należny będzie niższy od wykazanego przez podatnika podatku należnego w zeznaniu podatkowym, to urząd skarbowy wyśle do podatnika informację o wystąpieniu różnicy i wysokości kwoty do zwrotu. Pismo będzie wysyłane w terminie 21 dni od złożenia zeznania za pośrednictwem operatora pocztowego albo przez e-US. Urząd skarbowy będzie informował tylko tych podatników, u których faktycznie wystąpi różnica.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 707
W tym miesiącu: 30131
Od początku: 24379023
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne