E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OTWARTY KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH pn. " PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMUJĄCE IDEĘ ODNOWY WSI"

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2023 r. dla organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową związaną z realizacją zadań objętych konkursem oraz których terenem działania jest Województwo Dolnośląskie.

Link do strony konkursu:https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-wiejskich/artykul/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-wojewodztwa-dolnoslaskieg-2/?no_cache=1&cHash=1b82b46c45e243a6ea0e0459fae39661

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1250
W tym miesiącu: 36578
Od początku: 24385470
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne