E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr 219/2022 Burmistrza MiG Międzylesie z dnia30 listopada 2022 r.

Zarządzenie Nr 219/2022

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia30 listopada 2022 r.

 

 

w sprawie:  dofinansowania z GFPiRPA projektu pn. „Mikołaj jest kochany”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 grudnia 2004r.w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zarządzam co następuje:

§ 1

 

Na realizację projektu pn.„Mikołaj jest kochany” wnioskodawcy: Sołectwu Długopole Górneprzyznaję grant w kwocie 1100,00 zł(słownie: tysiąc sto złotych00/100) nazakup upominków,artykułów spożywczych, chemicznych, papierniczych, dekoracyjnych.

 

                                                                         § 2                                              

 

Źródło finansowania: budżet gminy –  środki pochodzące z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml

 

§ 3

 

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik  Ref. Organizacyjnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Międzylesie, dnia  30.11.2022 r.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1952
W tym miesiącu: 37280
Od początku: 24386172
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne