E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr203/2022 Burmistrza MiG Międzylesie z dnia16 listopada 2022 r.

Zarządzenie Nr203/2022

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia16 listopada 2022 r.

 

 

w sprawie:  dofinansowania z GFPiRPA projektu pn.„Mikołajki dla dzieci”

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm. i zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 grudnia 2004r.w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zarządzam co następuje:

§ 1

 

Na realizację projektu pn.„Mikołajki dla dzieci”

wnioskodawcy:Sołectwu Boboszówprzyznaję grant w kwocie 400,00zł (słownie:czterystazłotych 00/100) na zakupsłodyczy, owoców, napoi.

§ 2

 

Źródło finansowania: budżet gminy – Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

 

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik  Ref. Organizacyjnego.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Międzylesie, dnia  16.11.2022 r.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 641
W tym miesiącu: 31469
Od początku: 24380361
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne