E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr130/2022 Burmistrza MiG Międzylesie z dnia 03.08.2022 r.

Zarządzenie Nr130/2022

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia 03.08.2022 r.

 

 

w sprawie:  dofinansowania z GFPiRPA projektu pn. „Jesień na sportowo – udział zespołu seniorów w lidze okręgowej”.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 grudnia 2004r.w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zarządzam co następuje:

§ 1

 

Na realizację projektu pn.„Jesień na sportowo – udział zespołu seniorów w lidze okręgowej”wnioskodawcy: LZS Śnieżnika Domaszkówprzyznaję grant w kwocie 15 000,00 zł(słownie: piętnaście tysięcy złotych00/100) naopłaty sędziowskie – liga okręgowa 8 meczy na własnym boisku, wapno do linii boiska, opłaty regulaminowe do związku piłkarskiego, dojazd na mecze wyjazdowe.

 

                                                                         § 2                                              

 

Źródło finansowania: budżet gminy – Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

 

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik  Ref. Organizacyjnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Międzylesie, dnia  03.08.2022 r.

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 151
W tym miesiącu: 41362
Od początku: 24390254
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne