Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr56/2022 Burmistrza MiG Międzylesie z dnia06 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Nr56/2022

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia06 kwietnia 2022 r.

 

 

w sprawie:  dofinansowania z GFPiRPA projektu pn.„Turniej tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie 01.05.2022 r.”

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) i zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 grudnia 2004r.w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zarządzam co następuje:

§ 1

 

Na realizację projektu pn.„Turniej tenisa stołowego o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie 01.05.2022 r.”

wnioskodawcy: Międzyzakładowemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „Sudety” Międzylesie przyznaję grant w kwocie 400,00 zł(słownie: czterysta złotych00/100) na zakup artykułów spożywczych: owoce, słodycze, napoje oraz zakup nagród i pucharów.

§ 2

 

Źródło finansowania: budżet gminy – Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

 

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik  Ref. Organizacyjnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Międzylesie, dnia  06.04.2022 r.

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 210
W tym miesiącu: 26517
Od początku: 23191439
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne