Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr37/2022 Burmistrza MiG Międzylesie z dnia09marca 2022 r.

Zarządzenie Nr37/2022

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia09marca 2022 r.

 

 

w sprawie:  dofinansowania z GFPiRPA projektu pn.XVI Gminne Zderzenia Tradycji Świątecznych „Osobliwości Wielkanocne”- pokonajmy nudę i własne słabości.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) i zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 grudnia 2004r.w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zarządzam co następuje:

§ 1

 

Na realizację projektu pn.XVI Gminne Zderzenia Tradycji Świątecznych „Osobliwości Wielkanocne”- pokonajmy nudę i własne słabości

wnioskodawcy: Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiuprzyznaję grant w kwocie 2000,00 zł(słownie: dwa tysiącezłotych 00/100) na pokrycie kosztów poczęstunku dla dzieci, zakupu materiałów plastycznych, tuszu do drukarki oraz nagród i dyplomów.

 

                                                                         § 2                                              

 

Źródło finansowania: budżet gminy – Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

 

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik  Ref. Organizacyjnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Międzylesie, dnia  09.03.2022 r.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 10221
W tym miesiącu: 223716
Od początku: 22847386
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne