Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr30/2022 Burmistrza MiG Międzylesie z dnia23lutego 2022 r.

Zarządzenie Nr30/2022

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia23lutego 2022 r.

 

 

w sprawie:  dofinansowania z GFPiRPA projektu pn.„ Dzień Kobiet w Roztokach”

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) i zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 grudnia 2004r.w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zarządzam co następuje:

§ 1

 

Na realizację projektu pn.„ Dzień Kobiet w Roztokach”

wnioskodawcy: Sołectwu wsi Roztoki przyznaję grant w kwocie 350,00 zł(słownie: trzysta pięćdziesiątzłotych 00/100) nazakupproduktów spożywczych.

 

§ 2

 

Źródło finansowania: budżet gminy – Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

 

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik  Ref. Organizacyjnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Międzylesie, dnia  23.02.2022 r.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 786
W tym miesiącu: 203312
Od początku: 22826982
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne