E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr10/2022 Burmistrza MiG Międzylesie z dnia13stycznia 2022 r.

Zarządzenie Nr10/2022

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia13stycznia 2022 r.

 

 

w sprawie:  dofinansowania z GFPiRPA projektu pn.„Moja ulubiona postać z bajki”

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.1372 ze zm.) i zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 grudnia 2004r.w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zarządzam co następuje:

§ 1

 

Na realizację projektu pn.„Moja ulubiona postać z bajki”

wnioskodawcy: Samorządowemu Przedszkolu w Międzylesiuprzyznaję grant w kwocie 2000,00 zł(słownie: dwa tysiącezłotych 00/100) na zakup: nagród, drukarki, głośnika bluetooth.

§ 2

 

Źródło finansowania: budżet gminy – Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3

 

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik  Ref. Organizacyjnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Międzylesie, dnia  13.01.2022 r.

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 884
W tym miesiącu: 31712
Od początku: 24380604
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne