E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr3/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 03.01.2022 r.

Zarządzenie Nr3/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 03.01.2022 r.

 

w sprawie zmian w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych
zatrudnionych  w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie.

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1282) oraz rozporządzenia z dnia 25 października 2021r. Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U.z 2021, poz. 1960) zarządzam, co następuje:

§ 1

W regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie zatwierdzonym zarządzeniem nr 118/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia07 października 2021 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie wprowadza  się następujące zmiany:

1/  W załączniku nr 1 do Regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w  Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie -  Tabela I otrzymuje treść:

 

Tabela I – Maksymalne stawki miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego

Lp.

Kategoria zaszeregowania

Minimalna kwota wynagrodzenia zasadniczego w złotych *)

Maksymalna kwota wynagrodzenia zasadniczego w złotych

1.

I

2150

3000

2.

II

2200

3200

3.

III

2250

3400

4.

IV

2300

3600

5.

V

2350

3800

6.

VI

2400

4000

7.

VII

2450

4200

8.

VIII

2500

4400

9.

IX

2550

4600

10.

X

2600

4800

11.

XI

2650

5000

12.

XII

2700

5200

13.

XIII

2750

5400

14.

XIV

2800

5600

15.

XV

2850

5800

16.

XVI

2900

6000

17.

XVII

2950

6200

18.

XVIII

3000

6400

19.

XIX

3100

6600

20.

XX

3200

6800

21.

XXI

3400

7000

22.

XXII

3600

7200

*) minimalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1960).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi oraz sekretarzowi Miasta i gminy Międzylesie.

§ 3

Zmiany w regulaminie wynagradzania wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracownikom z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 70
W tym miesiącu: 41281
Od początku: 24390173
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne