E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr153/2021 Burmistrza MiG Międzylesie z dnia24 listopada2021 r.

Zarządzenie Nr153/2021

Burmistrza MiG Międzylesie

z dnia24 listopada2021 r.

 

 

w sprawie:dofinansowania z GFPiRPA projektu pn. „MIKOŁAJ NARZEKA – UZALEŻNIENIA WROGIEM CZŁOWIEKA”

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i zgodnie z Zarządzeniem Nr 186/04 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 grudnia 2004r.w sprawie: określenia zasad dofinansowania zadań z Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

Na realizację projektu pn.„MIKOŁAJ NARZEKA – UZALEŻNIENIA WROGIEM CZŁOWIEKA”

Wnioskodawcy: Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiuprzyznaję grant w kwocie400,00(słownie:czterystazłotych 00/100) na zakupnagród dla uczestników.

 

§ 2

 

Źródło finansowania: budżet gminy – Gminny Fundusz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

§ 3

 

Osoba odpowiedzialna za wykonanie zarządzenia: Kierownik  Ref. Organizacyjnego.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Międzylesie, dnia24.11.2021 r.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1187
W tym miesiącu: 36515
Od początku: 24385407
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne